40 δις συσσωρευμένες ζημιές στο Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ από την άρον άρον πώληση της συμμετοχής του Δημοσίου στις τράπεζες.

Η κυβέρνηση το μόνο που κάνει διαχρονικά είναι να ποντάρει σε «ασυλίες» και να αμνηστεύει «απιστίες»

Απο την τοποθέτησή μου στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών