Η πρόσφατη καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπέρβαση των οριακών τιμών αέριων ρύπων/αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, συνιστά ακόμη μια απόδειξη της συνολικής υποβάθμισης που αντιμετωπίζει η πόλη