ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Εσωτερικών

Θέμα: «Απόδοση και αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα»

Με το άρθρο 125 του ν. 4514/30-01-2018 παραχωρήθηκε κατά χρήση στον Δήμο Καλαμαριάς, χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, έκταση 203 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να μπορέσει ο Δήμος Καλαμαριάς να φροντίσει τον χώρο, να τον κάνει ασφαλή και προσβάσιμο στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και να λειτουργήσει ως χώρος πρασίνου και αναψυχής.

Η παραχώρηση έγινε από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζοντας την ανάγκη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για ελεύθερους, αδόμητους χώρους πρασίνου και αναψυχής, καθώς το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης εμφανίζει την μικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο. Είχε προηγηθεί η παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά στον ομώνυμο Δήμο για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.

Με το ΠΔ της 7.3.1975 (ΦΕΚ 63Δ/19.3.1975) και το ΠΔ της 25.1.1983 (ΦΕΚ 58/Δ/14.3.1983), όπως ισχύουν σήμερα,  ο χώρος του πρώην Στρ/δουΚόδρα καθορίσθηκε ως χώρος πρασίνου. Επίσης με την υπ. αριθ. 288/2003 απόφαση του ΣτΕ επιβεβαιώθηκε ότι ο χώρος του πρώην στρατοπέδου Κόδρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως χώρος πρασίνου αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.

Με την υπ’ αριθμ. 59280/19.12.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίστηκε ως χώρος αστικού πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα και αναψυχής.

Με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/43539/1141/28.6.2005 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 986/Β/2005) η έκταση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα χαρακτηρίσθηκε ως «ιστορικός τόπος», ενώ με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/φ43/35723/2084/2.8.1995 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 727/Β/24-8-1995) περί «κήρυξης αρχαιολογικού χώρου» μέρος της έκτασης του πρώην Στρ/δουΚόδρα κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος.

Από την παραχώρηση του 2018 εξαιρέθηκαν μικρό τμήμα του πρώην στρατοπέδου Κόδρα που χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις του στρατού, τα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπου διενεργεί ανασκαφές το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και έκταση 20.507 τμ ιδιοκτησίας του «Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος» (ΑΟΟΑ). Για την τελευταία υπήρχε διαδικασία συζήτησης μεταξύ Δήμου Καλαμαριάς και ΑΟΟΑ προκειμένου η συγκεκριμένη έκταση να αποδοθεί κι αυτή στον Δήμο.

Με την 1102/2021 απόφαση του Στε ακυρώθηκε η 59280/19.12.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως προς την έκταση των 20.507 τμ ιδιοκτησίας του ΑΟΟΑ και ακύρωσε ως μη νόμιμη την πολεοδομική ρύθμιση χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης έκτασης ως χώρο πρασίνου.

Ο αποχαρακτηρισμός της συγκεκριμένης έκτασης και η πιθανότητα δόμησής της από τον ΑΟΟΑ αφαιρεί σημαντικό ποσοστό της συνολικής έκτασης που καταλάμβανε το πρώην στρατόπεδο Κόδρα και κατ’ επέκταση του υπό δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου υπερτοπικού χαρακτήρα ενώ απειλεί την διατάραξη του ενιαίου αδόμητου χαρακτήρα της συνολικής έκτασης του πρώην στρατοπέδου, το οποίο ανήκει στο ευρύτερο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς.

Ταυτόχρονα η πιθανή δόμηση της συγκεκριμένης έκτασης για την κάλυψη των οικιστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να αποτελέσει εστία αντιπαράθεσης μεταξύ αυτών και της τοπικής κοινωνίας, η οποία ομόθυμα ζητεί την απόδοση του συνόλου του πρώην στρατοπέδου Κόδρα για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου

Επειδή η Θεσσαλονίκη έχει την μικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο

Επειδή στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα σχεδιάζεται η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου υπερτοπικού χαρακτήρα

Επειδή το πρώην στρατόπεδο Κόδρα βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο του Δήμου Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Μικρό Έμβολο) 

Επειδή η 1102/2021 απόφαση του ΣτΕ αποχαρακτηρίζει έκταση 20.507 τμ από χώρο πρασίνου

Επειδή η πιθανή δόμηση της συγκεκριμένης έκτασης από τον ΑΟΟΑ ενδέχεται να δημιουργήσει εστία αντιπαράθεσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με την τοπική κοινωνία

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  1. Αναγνωρίζετε την ανάγκη για αύξηση της αναλογίας επιφάνειας πρασίνου ανά κάτοικο στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης;
  2. Διαθέτετε την πολιτική βούληση ώστε η έκταση των 20.507 τμ ιδιοκτησίας ΑΟΟΑ να ενσωματωθεί στην ήδη παραχωρηθείσα έκταση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα;
  3. Τι πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε ώστε τα 20.507 τμ να αποδοθούν και αυτά στην τοπική κοινωνία και τον Δήμο Καλαμαριάς για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπανάτσιου Κατερίνα

 

Αμανατίδης Γιάννης

Αυγέρη Δώρα

Γιαννούλης Χρήστος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζουράρις Κώστας

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης