Τοποθέτηση της βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α΄Θεσσαλονίκης Κ. Νοτοπούλου κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στην συζήτηση του Σ/Ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Οτιδήποτε αφορά το λαό,  μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης από εμμονή. Είτε για να εξυπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα είτε για να διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Διαλύετε τη λαϊκή αγορά και παίρνετε το ψωμί μέσα από το χέρι των παραγωγών.

Αυτό ονειρεύεται ο κ. Γεωργιάδης. Λαϊκές αγορές χωρίς παραγωγούς!

Γι’ ακόμη μια φορά, είστε μακριά από την κοινωνία και τις ανάγκες της, χτυπάτε τον παραγωγό, τη λαϊκή αγορά, τον ίδιο τον καταναλωτή τελικά. Και παρά την υποκρισία που επιστρατεύετε δεν μπορείτε να ξεγελάσετε κανέναν. Το αρμόδιο υπουργείο ανάπτυξης διακινεί το ένα σχέδιο νόμου μετα το άλλο και όλα είναι στην λάθος κατεύθυνση.

Δεν πρόκειται απλά για προβληματικές διατάξεις, αλλά για τη στόχευση της αλλοίωσης του χαρακτήρα των λαϊκών αγορών.

Η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε καμία από τις προτάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων των Λαϊκών Αγορών, επιμένοντας σε δυσδιάκριτες διατάξεις που υποκρύπτουν μεθοδεύσεις. Δυστυχώς, αντί να γίνονται βήματα για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της χώρας που αποτελεί βασικό οικονομικό πυλώνα της χώρας μας, τον οδηγούν σε περαιτέρω οικονομικό μαρασμό.

  • Δεν προβλέπεται η ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ταυτόχρονα δεν διευκρινίζεται ποιός θα είναι ο φορέας λειτουργίας των λαϊκών αγορών, που σημαίνει πως η διοίκηση τους είναι στον αέρα. Δεν υιοθετείται η πάγια πρόταση  της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας για ενιαίο πλαίσιο σε όλη τη χώρα, με τη δημιουργία αντίστοιχου νομικού προσώπου.
  • Προκηρύσσονται οι άδειες των παραγωγών μία φορά το χρόνο, θέτοντάς τους επί της ουσίας εκτός λαϊκών αγορών.
  • Προβλέπεται η μετατροπή των παραγωγικών αδειών σε επαγγελματικές,
  • Τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 48, η πώληση του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας ποσότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδη που αναφέρονται στην άδειά του (η μόνη οπισθοχώρηση εκ μέρους του υπουργείου καθώς η αρχική πρόβλεψη ήταν για το 70%)
  • Προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και στην απώλεια της άδειας.
  • Τίθεται και πάλι θέμα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
  • Αποκλείονται οι Πωλητές Βιομηχανικών Ειδών και οι Ανθοπαραγωγοί από τα παζάρια.
  • Δίνονται στον εκάστοτε Υπουργό, εξουσίες Θεού, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για ότι θέλει και όποτε θέλει σε ότι αφορά τις λαϊκές αγορές, για το πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, πώς θα γίνεται η αδειοδότηση, πώς θα γίνονται οι προκηρύξεις, ποιά θα είναι τα δικαιολογητικά για τις άδειες, ποιοό θα συμμετέχουν στις Λαϊκές Αγορές, ποιά είδη θα μπορούν να πουλούν οι παραγωγοι κλπ.

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε στον παραγωγό-πωλητή, απρόσκοπτα, να βρίσκει την δυνατότητα να πωλεί την παραγωγή του σε έναν πάγκο μίας λαϊκής αγοράς. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του θεσμού. Για αυτό έγιναν οι λαϊκές αγορές. Για να μπορεί, χωρίς μεσάζοντες και ενδιάμεσους, ο πολίτης - καταναλωτής να προμηθεύεται φθηνά και ποιοτικά προϊόντα.

Δε μπορούμε να επιτρέψουμε λαϊκές αγορές που θα αποτελούν παραρτήματα εταιριών.

Δε μπορεί να στοχεύεις σε  διόρθωση των κακώς κειμένων του συστήματος στις λαϊκές αγορές και την ίδια στιγμή να  δημιουργείς νέες, πολύ χειρότερες, παθογένειες.

Το νομοσχέδιο είναι προβληματικό γιατί οι αρμόδιοι αδυνατούν, ή δεν επιθυμούν, ακόμα και σήμερα, μετά από τόσες συζητήσεις, να αντιληφθούν τη φιλοσοφία του θεσμού της λαϊκής αγοράς.