Τιμή…
Σε εκείνα τα παιδιά με τη φλόγα της αμφισβήτησης …
Είναι στην καρδιά μας, μιλάνε στην ψυχή μας.
Φως για εμάς, για τη νέα γενιά.
Σε κάθε μάχη που δώσαμε.
Σε κάθε μάχη που θα δώσουμε!
Στους αγώνες του σήμερα για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ελευθερία.
Μαζί, με το θάρρος των αγώνων μας, τολμάμε, υπερασπιζόμαστε σήμερα ξανά τη Δημοκρατία