Συζήτηση Επίκαιρης ερώτησης για τις Ιαματικές Πηγές. Η κυβέρνηση υφαρπάζει την περιουσία των Ο.Τ.Α.