Το θέμα του αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Όπως προκύπτει από την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και από την έκφραση ανησυχιών από πλευράς στελεχών διαφόρων ΚΔΑΠ ΜΕΑ, υπάρχει καθυστέρηση τόσο της καταβολής των χρημάτων για την τρέχουσα περίοδο, όσο και της διευθέτησης της ομαλής χρηματοδοτικής ροής για τα Άτομα με Αναπηρία άνω των 22 ετών, με σκοπό τη συμμετοχή τους στα προγράμματα  που υλοποιούνται από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, για την επόμενη περίοδο των προγραμμάτων 2024-25.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την τύχη των Ατόμων με Αναπηρία άνω των 22 ετών σε σχέση με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα για την επόμενη περίοδο των προγραμμάτων.

Επειδή ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών θα πλήξει ιδιαίτερα τις οικογένειες των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, για να παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα στα παιδιά τους με δικά τους έξοδα και ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τις ίδιες τις δομές των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, οι οποίες θα αναγκαστούν είτε να σταματήσουν τη λειτουργία τους, είτε να απολύσουν ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού τους, με αποτέλεσμα την αύξηση τη ανεργίας.

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:

1.        Τι προτίθεται να πράξει ώστε να συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας και για να μην τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και του Δημογραφικού προβλήματος;

2.        Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών από τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ο οποίος θα πλήξει ιδιαίτερα τις οικογένειες των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για να παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα στα παιδιά τους με δικά τους έξοδα;

3.        Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποφευχθεί ένα μεγάλο πλήγμα για τις ίδιες τις δομές των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, οι οποίες θα αναγκαστούν είτε να σταματήσουν τη λειτουργία τους, είτε να απολύσουν ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού τους, με αποτέλεσμα την αύξηση τη ανεργίας, εξαιτίας του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών από αυτά;

Αθήνα, 16 Απριλίου  2024

  Ερώτηση

 

Προς την κα Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

 

Θέμα: Αποκλεισμός Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Όπως προκύπτει από την από 21/03/2024 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ. Α.μεΑ.), προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και από την έκφραση ανησυχιών από πλευράς στελεχών διαφόρων ΚΔΑΠ ΜΕΑ, υπάρχει καθυστέρηση τόσο της καταβολής των χρημάτων για την τρέχουσα περίοδο, ενώ το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2023, όσο και της διευθέτησης της ομαλής χρηματοδοτικής ροής για τα Άτομα με Αναπηρία άνω των 22 ετών, με σκοπό τη συμμετοχή τους στα προγράμματα  που υλοποιούνται από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, για την επόμενη περίοδο των προγραμμάτων 2024-25.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την τύχη των Ατόμων με Αναπηρία άνω των 22 ετών σε σχέση με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα για την επόμενη περίοδο των προγραμμάτων.

Εύλογα λοιπόν, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω επιστολή της Π.Ο.Σ.Γ.Κ. Α.μεΑ. προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία στους κόλπους του Αναπηρικού Κινήματος, μεταξύ των οικογενειών των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών, όσο και μεταξύ των φορέων που υλοποιούν τα προγράμματα.

Επειδή η συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία άνω των 22 ετών στα προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, είναι απολύτως αναγκαία, τόσο για τα ίδια τα Άτομα με Αναπηρία, όσο και για τις οικογένειες τους, αλλά και για την επίτευξη του στόχου της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Επειδή η επίτευξη του στόχου της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και του Δημογραφικού προβλήματος

Επειδή ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών θα πλήξει ιδιαίτερα τις οικογένειες των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, για να παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα στα παιδιά τους με δικά τους έξοδα

Επειδή ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τις ίδιες τις δομές των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, οι οποίες θα αναγκαστούν είτε να σταματήσουν τη λειτουργία τους, είτε να απολύσουν ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού τους, με αποτέλεσμα την αύξηση τη ανεργίας

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:

  1. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα ΚΔΠΑ ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας και για να μην τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και του Δημογραφικού προβλήματος;
  2. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών από τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ο οποίος θα πλήξει ιδιαίτερα τις οικογένειες των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για να παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα στα παιδιά τους με δικά τους έξοδα;
  3. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποφευχθεί ένα μεγάλο πλήγμα για τις ίδιες τις δομές των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, οι οποίες θα αναγκαστούν είτε να σταματήσουν τη λειτουργία τους, είτε να απολύσουν ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού τους, με αποτέλεσμα την αύξηση τη ανεργίας, εξαιτίας του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας άνω των 22 ετών από αυτά;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Νοτοπούλου Αικατερίνη

 

 

Αποστολάκης Ευάγγελος

 

 

Βέττα Καλλιόπη

 

 

Γαβρήλος Γεώργιος

 

 

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

 

 

Κασιμάτη Νίνα

 

 

 

Κοντοτόλη Μαρίνα

 

Μάλαμα Κυριακή

 

 

Παπαηλιού Γεώργιος

 

Σαρακιώτης Ιωάννης

 

Χρηστίδου Ραλλία

 

Ψυχογιός Γεώργιος