Οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της, πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες και μάλιστα κάτω από εξαιρετικά δύσκολε συνθήκες. 

Οι ανάγκες αυτές δεν έπαψαν να υπάρχουν, οι επιδημιολογικοί δείκτες βρίσκονται σε ανοδική πορεία, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα νέο κύμα που έρχεται, ίσως και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Από το 2010 και μετά ο αριθμός των εργαζομένων του Δήμου μειώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες και δομές του να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο έργο τους. 

Οι συμβασιούχοι covid-19 κάλυψαν με υποδειγματικό τρόπο πολλές από τις ελλείψεις που υπάρχουν,ενίσχυσαν σημαντικά το έργο των δημοτικών υπηρεσιώνκαι έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία. 

Πιστεύουμε ότι η παραμονή τους στο Δήμο και στις θέσεις εργασίας τους είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου των υπηρεσιών και των δομών που εργάζονται. Για αυτό είμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους για την παραμονή τους στη εργασία τους. 

Καλούμε τον κύριο Ζέρβα και τη Διοίκηση του Δήμου να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους και στους δημότες μας, να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του Δήμου και να υποστηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων.