Πως είναι δυνατόν, τη στιγμή που δεν επιτρέπεται η είσοδος σε καταστήματα, τα σχολεία να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια με 25 και 30 μαθητές στις τάξεις;
 
Το άνοιγμα των σχολείων πρέπει να γίνει με ασφαλή βήματα.
Δημιουργία περισσότερων μικρότερων αριθμητικά τμημάτων με πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Λειτουργία των σχολείων με βάρδιες, αν αυτό είναι απαραίτητο.
Σε τακτά διαστήματα δωρεάν τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Άμεση πρόσληψη και διάθεση μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και παράλληλα απολύμανση των σχολείων από ειδικά συνεργεία των Δήμων.
Η εφαρμογή των παραπάνω όρων είναι το ελάχιστο που απαιτείται για την ασφαλή επανέναρξη των σχολείων και την επαναφορά κλίματος ηρεμίας στην εκπαίδευση.
Ειδικά στην πόλη μας που δοκιμάστηκε και συνεχίζει να δοκιμάζεται πολύ σκληρά από την πανδημία για μία ακόμη φορά αναδεικνύεται το κυρίαρχο πρόβλημα της έλλειψης σχολικής στέγης και των συχνά ακατάλληλων σχολικών δομών.