Με πρωτοβουλία της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου, 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρνουν στην Βουλή το ζήτημα της μείωσης μισθώματος μισθώσεων επαγγελματικών χώρων και πρώτης κατοικίας.

Δεδομένου ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων εδώ και δεκαέξι μήνες δεν έχουν εισπράξει τις αποζημιώσεις για ανείσπρακτα ενοίκια επειδή η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ παρουσιάζει προβλήματα και είτε απορρίπτει αναίτια αιτήσεις είτε κάνει λάθος υπολογισμούς είτε δεν εκκαθαρίζονται ακόμη και ορθές δηλώσεις Covid, επειδή υπάρχουν 25 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Νόμοι, αλλά και πληθώρα κανονιστικών πράξεων (ΚΥΑ και ΥΑ) για το θέμα, γεγονός που επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες με επιπλέον έξοδα απασχόλησης δικηγόρου και λογιστή ,επειδή θα μπορούσε η κυβέρνηση να επιλέξει να επιδοτήσει απευθείας το ενοίκιο, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες της ΕΕ και όχι μέσω συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και άλλων φορολογικών ελαφρύνσεων, επειδή ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το αρμόδιο Υπουργείο το θέμα έχει πυροδοτήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και φέρνει αντιμέτωπους τους μισθωτές με τους εκμισθωτές, οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ερωτώνται:

 1.Τι πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν προκειμένου να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις για ανείσπρακτα ενοίκια σε εκμισθωτές για όλη την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα;

 2.Τι πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν προκειμένου να σταματήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός και οι δικαστικές αντιπαραθέσεις μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών;

 3.Γιατί δεν επέλεξαν την απευθείας επιδότηση του ενοικίου;

 4.Τι πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν για τις περιπτώσεις των υπομισθώσεων;

Για την ενημέρωσή σας, ακολουθεί η πληρης ερώτηση όπως κατατέθηκε.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Μείωση μισθώματος μισθώσεων επαγγελματικών χώρων και πρώτης κατοικίας»

Με την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 68) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», και στην συνέχεια με σειρά επιπλέον Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και νόμων ορίστηκαν μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων που είναι ενοικιαστές επαγγελματικών χώρων, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης επειδή ανέστειλαν την δραστηριότητά τους, επλήγησαν ή απώλεσαν την εργασία τους εξαιτίας της πανδημίας, όπως η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% ή του 100% του μηνιαίου μισθώματος.

Ταυτόχρονα με τις ίδιες νομοθετικές διατάξεις ορίστηκαν μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από την μη είσπραξη μισθωμάτων. Ωστόσο, όπως δημόσια έχουν καταγγείλει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πολλοί από αυτούς δεν έχουν λάβει ακόμη τις αποζημιώσεις για τα ανείσπρακτα ενοίκια ούτε καν των μηνών του 2020.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ παρουσιάζει προβλήματα, καθώς πολλές αιτήσεις απορρίπτονται εντελώς αναίτια ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο προβλεπόμενος συμψηφισμός της αποζημίωσης ανείσπρακτων ενοικίων με βεβαιωμένες οφειλές είτε δεν έγινε ποτέ είτε υπολογίστηκαν λάθος ποσά. Ακόμη και ορθές δηλώσεις Covid δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί.

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2020, προκάλεσε επιπλέον αναστάτωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να φορολογηθούν για ανείσπρακτα εισοδήματα. Η πρόβλεψη του άρθρου 32 του ν. 4797/2021 να μην συνυπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, εφόσον ο εκμισθωτής έχει κοινοποιήσει στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τέλος, προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στις υπεκμισθώσεις ακινήτων, όπου οι αρχικοί μισθωτές απολαμβάνουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των μέτρων όχι όμως και οι υπομισθωτές.

Επειδή πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων εδώ και δεκαέξι μήνες δεν έχουν εισπράξει τις αποζημιώσεις για ανείσπρακτα ενοίκια

Επειδή η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ παρουσιάζει προβλήματα και είτε απορρίπτει αναίτια αιτήσεις είτε κάνει λάθος υπολογισμούς είτε δεν εκκαθαρίζονται ακόμη και ορθές δηλώσεις Covid

Επειδή υπάρχουν 25 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Νόμοι, αλλά και πληθώρα κανονιστικών πράξεων (ΚΥΑ και ΥΑ) για το θέμα, γεγονός που επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες με επιπλέον έξοδα απασχόλησης δικηγόρου και λογιστή

Επειδή θα μπορούσατε να επιλέξετε να επιδοτήσετε απευθείας το ενοίκιο, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες της ΕΕ και όχι μέσω συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και άλλων φορολογικών ελεφρύνσεων

Επειδή ο τρόπος με τον οποίο έχετε διαχειριστεί το θέμα έχει πυροδοτήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και φέρνετε αντιμέτωπους τους μισθωτές με τους εκμισθωτές

Επειδή το άρθρο 32 του ν. 4797/2021 οδηγεί σε εξώδικες καταγγελίες μισθώσεων, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα σε επιχειρήσεις και πολίτες

Επειδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2020 και υπάρχει ο κίνδυνος πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων να φορολογηθούν για εισόδημα που δεν έχουν εισπράξει

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Τι πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν προκειμένου να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις για ανείσπρακτα ενοίκια σε εκμισθωτές για όλη την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα;
  2. Τι πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν προκειμένου να σταματήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός και οι δικαστικές αντιπαραθέσεις μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών;
  3. Γιατί δεν επέλεξαν την απευθείας επιδότηση του ενοικίου;
  4. Τι πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν για τις περιπτώσεις των υπομισθώσεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Κατερίνα

Αμανατίδης Γιάννης

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζουράρις Κώστας

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γιώργος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλης

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Παπαδόπουλος Σάκης

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Χαρίτου Δημήτρης

Χαρίτσης Αλέξης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος