Το πάρκο ΑΜΕΑ για όλους, για το οποίο αύριο (10/11) θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων και Δήμου Θεσσαλονίκης, ήταν μία σύλληψη του χαρτοφυλακίου της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώτη ιδέα γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2017: Να δημιουργηθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας  του Υπουργείου Εργασίας έκτασης 2.270 τ.μ., εντός του πολεοδομικού ιστού της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη  ένα πάρκο ΑμεΑ που θα απευθυνόταν σε όλο τον πληθυσμό της πόλης,  αλλά έτσι διαμορφωμένο που να είναι πλήρως προσβάσιμο από παιδιά και ενήλικες με κάθε μορφής αναπηρία.

Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε χωρίς καμία δαπάνη, εντός του Υπουργείου, από συνεργάτες της αναπληρώτριας Υπουργού και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται απολύτως η ασφάλεια των χρηστών, κατ’ εφαρμογή των αρχών του αειφόρου σχεδιασμού.

Το Πάρκο θα λειτουργούσε σαν μία αστική νησίδα προσβάσιμη σε όλους, με οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής, όπου θα μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι, ανάπηροι και μη,  από τη γύρω περιοχή αλλά και όλη την πόλη, ενισχύοντας την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.

Η έκταση προβλεπόταν να παραχωρηθεί στο Δήμο χωρίς κανένα τίμημα για 99 χρόνια. Το Υπουργείο θα αναλάμβανε τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Πάρκου που υπολογίζονταν σε 450.000 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ ο Δήμος θα ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του Πάρκου μόλις ολοκληρωνόταν.

Δεδομένου ότι η έκταση ήταν στο παρελθόν παραχωρημένη χωρίς να έχει αξιοποιηθεί, χρειάστηκε να ξεπεραστούν αρκετές δυσκολίες,  συχνά με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, για να αποδοθεί στην πόλη ένας ελεύθερος δημόσιος χώρος και να δημιουργηθεί εκεί το  πρότυπο Πάρκο ΑμεΑ για όλους, ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Η Προγραμματική Σύμβαση είχε ήδη ετοιμαστεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στις 3 Μαΐου του 2019 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η διενέργεια των δημοτικών και, στη συνέχεια, των εθνικών εκλογών, διέκοψε την πορεία υλοποίησης του Πάρκου.

Ακριβώς, δυόμιση χρόνια χρειάστηκαν η διοίκηση του νέου Δημάρχου Ζέρβα και η "Επιτελική κυβέρνηση" Μητσοτάκη για να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός έτοιμου έργου. Αύριο  υπογράφουν την Προγραμματική Σύμβαση που θα μπορούσε να είχε υπογραφεί ήδη από τον Ιούλιο του 2019.

Εμείς, που σχεδιάσαμε με πολλή φροντίδα αυτό το Πάρκο, θα παρακολουθούμε την πορεία του έργου, ελπίζοντας ότι θα εφαρμοστεί η πρωτοποριακή μελέτη που εκπονήσαμε από το 2018, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα για την συμπεριληπτική φροντίδα και ανάπτυξη των ανάπηρων παιδιών σε πλήρη επαφή και διάδραση με τον κοινωνικό περίγυρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.