Ένα σχέδιο που ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια ούτε και το Υπουργείο Τουρισμου τα τελευταία χρόνια έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι να συγκροτήσουν και υλοποιήσουν παρόλο που ξοδεύονται πολλά χρήματα για διαφημιση.
Λείπουν τα έργα υποδομών.
 
*Απο τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ