Βιώσιμος τουρισμός, σε βιώσιμο προορισμό- Η αυτοδιοίκηση εργαλείο ανάπτυξης

PLE711n361I

Ο τουρισμός περνάει μια παγκόσμια κρίση με μεγάλη επίπτωση στις θέσεις εργασίας και στην τουριστική βιομηχανία, που μας κάνει να αναθεωρούμε τα στρατηγικά μας πλάνα.

Ειδικά ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται θωράκιση να διατηρήσει τα συγκριτικά του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα να μεταβεί σε ένα πράσινο μοντέλο βιώσιμου τουρισμού.

Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμο προορισμό. Υποδομές, καλύτερες θέσεις εργασίες, πράσινη ανάπτυξη. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις χρειαζόμαστε να αξιοποιήσουμε το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα. Η προώθηση και η προβολή της χώρας είναι το Α και το Ω του ελληνικού τουρισμού.

Ο στόχος μας είναι να μεταβούμε από ένα αδιαφοροποίητο σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο τουρισμού και εδώ εισέρχονται και οι νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, που μπορεί να είναι η δύναμη μας.

Εργαλείο ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού στην περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση

Για να επιτευχθεί η τουριστική ανάπτυξη είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι δημόσιες υποδομές από τα λιμάνια και τα αεροδρόμια αλλά ταυτόχρονα η διαχείριση των απορριμμάτων, την ύδρευση και την αποχέτευση, την ασφάλεια και την υγεία, όλα αυτά που χρειάζεται ένας τουρίστας. Παράλληλα θα πρέπει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρχουν τοπικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά εργαλεία, για την ενίσχυση εναλλακτικών ειδικών μορφών τουρισμού, έτσι ώστε κάθε περιοχή να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η κυβέρνηση έχει ευθύνες για το πως εξελίσσονται τα έργα στη Θεσσαλονίκη αλλά και το πως στηρίζονται οι επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν σε μια εκθεσιακή δραστηριότητα. Το στοίχημα παραμένει πως οι ετήσιες συνεργασίες σε επίπεδο έκθεσης θα μετασχηματιστούν σε μόνιμους δεσμούς συνεργασίας εμπορικούς και οικονομικούς  μεταξύ των χωρών.

Όσα συζητήσαμε στο OTAVOICE στην 85η ΔΕΘ