Οι προβλέψεις για τον οδικό τουρισμό δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ενώ οι εικόνες με τις ουρές χιλιομέτρων στις χερσαίες πύλες εισόδου αποτέλεσαν δυσφήμηση για την χώρα. Η κυβέρνηση αδιαφορεί, υπάρχει τεράστια ανασφάλεια και οι κρατήσεις είναι ελάχιστες. Τα προβλήματα στις πύλες εισόδου παραμένουν, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, πρέπει άμεσα να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα.