Σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι έχει φωλιάσει η ανασφάλεια και η αγωνία και η κυβέρνηση ζει σε άλλη πραγματικότητα.

Eχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας. Είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη στις καλές πρακτικές πρωταθλητές όμως στις αστοχίες!

Δεν έχει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και καθημερινά πεθαίνουν άνθρωποι.

Συνέντευξη στον ΑΝΤ 1