Αρθρογραφία

Η Θεσσαλονίκη έξυπνη πόλη, ενισχυτής της Κυκλικής Οικονομίας.

 • Σήμερα, πολλαπλασιάζονται οι πόλεις που συνδέουν την τοπική ανάπτυξη με την Κυκλική Οικονομία, οι σύγχρονες πόλεις, οι έξυπνες πόλεις. Ο τομέας του περιβάλλοντος αποτελεί έξοχο πεδίο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που μεριμνά παράλληλα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
 • Η κυκλική οικονομία μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφώς τοπική διάσταση. Ο «Οδηγός Κυκλικής Πόλης», η μετατροπή Πράσινων Σημείων σε «Αστικά Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης», η βιομηχανική συμβίωση μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων, οι ενεργειακές κοινότητες σε τοπικό επίπεδο συνδεδεμένες με ΑΠΕ, η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η βιοοικονομία και μορφές «sharing economy», αποτελούν δράσεις του Εθνικού Σχεδίου, όπου οι έξυπνες πόλεις μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε ρόλο «μεσιτών πόρων», με πολλαπλά περιβαλλοντικά και τοπικά αναπτυξιακά οφέλη.
 • Οι τομείς της βιοοικονομίας, της βιομάζας, των τροφίμων και των λιπασμάτων, των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, των πλαστικών, αποτελούν τομείς ενδιαφέροντος για την νέα επιχειρηματικότητα και την καινοτομία που μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγή νέας εργασίας και επιχειρηματικότητας. Η κυκλική οικονομία δεν εξυπηρετεί μόνο τη συμβατική οικονομία αλλά δημιουργεί εναλλακτική και βιώσιμη οικονομία, όπως είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, και έναν άλλο τρόπο παραγωγής, αξιοποιώντας τους νέους επιστήμονες, με προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν.
 • Το περιβάλλον αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις βασικές υποδομές και λειτουργίες για τη δική μας «κυκλική πόλη». Ο Δήμος μας μπαίνει σε ρόλο οδηγού στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αλλά και εκσυγχρονισμού της οικονομίας. Με σοβαρή διαχείριση απορριμμάτων, με ορθή ανακύκλωση και πλήρη αξιοποίηση των Α.Π.Ε..
 • Δημιουργούμε μια πόλη σύγχρονη και περιβαλλοντικά συνεπή, ανθεκτική σε αλλαγές και προκλήσεις.

Η Θεσσαλονίκη καθαρή πόλη

 • Η ελλιπής καθαριότητα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλεί ένα αίσθημα χαμένης αξιοπρέπειας για τον Θεσσαλονικιό. Τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι ζητήματα ουσίας για έναν Δήμο και η διαχείρισή τους δεν είναι ζήτημα τεχνικό, αλλά θεμελιωδώς πολιτικό.
 • Η καθαριότητα απαιτεί κατά βάση: προσωπικό, εξοπλισμό, σχεδιασμό, εκτεταμένη ανακύκλωση και εκπαίδευση των πολιτών. Σε αυτούς τους άξονες θα κινηθούμε με προσήλωση και με πρωταρχικό στόχο να μειώσουμε την παραγωγή απορριμμάτων, επενδύοντας σε προγράμματα και πρακτικές ενίσχυσης της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Καθαριότητα

 • Εξασφαλίζουμε το απαραίτητο προσωπικό (προσλήψεις και επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας αλλά και εξασφάλιση επιπλέον εργατικών χεριών μέσω της εκτεταμένης ανακύκλωσης)
 • Εκμεταλλευόμαστε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση του εξοπλισμού (κάδων, οχημάτων κλπ).
 • Θεσπίζουμε νέο Κανονισμό Καθαριότητας με αποτύπωση της νέας διαχείρισης και των στόχων. Ειδικές υποχρεώσεις για κτίρια δημοσίου, μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλους παραγωγούς.

Κυκλική Πόλη

 • Αναπτύσσουμε Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας για τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένοι κυκλικοί στόχοι 5ετίας. Ειδικοί διακριτοί στόχοι για τα απόβλητα στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση/ανάκτηση, στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, στη χωριστή συλλογή πλαστικών μπουκαλιών, σε ειδικά ρεύματα αποβλήτων.
 • Δημιουργούμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας για:
  • Υποστήριξη Start-Up επιχειρήσεων.
  • Ενημέρωση μικρής επιχειρηματικότητας σε θέματα χρηματοδοτήσεων ανάλογων δράσεων.
  • Ενίσχυση της βιομηχανίας ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής βιομηχανίας.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για βιομηχανική συμβίωση.
 • Εντάσσουμε δυναμικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σεβασμού του αστικού περιβάλλοντος στα σχολεία και στις γειτονιές.
 • Πράσινες δημοτικές προμήθειες. Κριτήρια στις προμήθειες και στα έργα του Δήμου με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αερίων θερμοκηπίου καθώς και την ανακυκλωσιμότητα και επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

Ανακύκλωση

 • Εφαρμόζουμε πλήρως και συντεταγμένα το εθνικό σχέδιο για την ανακύκλωση, με στόχο την μείωση των απορριμμάτων.
 • Ανακύκλωση με σχεδιασμό, κίνητρα στους πολίτες, ποιότητα ανακτώμενων, χωριστή συλλογή. Χρειάζεται σχεδιασμός της χωριστής συλλογής σε όλα τα δημοτικά κτίρια, καθώς και σε μεγάλους παραγωγούς, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια, πανεπιστήμια, στρατόπεδα, νοσοκομεία, λιμάνι, αεροδρόμιο.
 • Οργανωμένη αξιοποίηση των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφίμων και πράσινα) για παραγωγή λιπάσματος και βιοκαυσίμων για τα δημοτικά οχήματα. Βήματα:
  • χωριστή συλλογή (καφέ κάδος) και εξοπλισμός,
  • οικιακή κομποστοποίηση με διανομή δωρεάν κομποστοποιητών σε όσους το επιθυμούν,
  • μηχανικοί κομποστοποιητές στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων,(ξενοδοχεία, χώροι εστίασης, λαϊκές αγορές, στρατόπεδα, πανεπιστήμιο ΑΠΘ, ΤΕΙ Σίνδου),
  • δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης μικρής δυναμικότητας.
 • Ειδική πολιτική για τα πλαστικά με ειδικούς στόχους για σακούλες και φιάλες.
 • Συνεχής ενημέρωση των πολιτών για τον σωστό τρόπο και χρόνο απόθεσης των απορριμμάτων τους (αστικών ή ανακυκλώσιμων).
 • Διεκδικούμε το βραβείο της καθαρής πόλης. Πλήρης ανακύκλωση σε όλα τα ρεύματα, δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους και νέες.
 • Κανένα τρόφιμο στα σκουπίδια. Κοινή πρωτοβουλία με λαχαναγορά και αγορές Καπάνι και Μοδιάνο και στήριξη κοινωνικών εγχειρημάτων.
 • Υποχρεωτική ανακύκλωση 100% των φιαλών νερού και πλήρης ανακύκλωση τους με σύστημα επιστροφής.
 • Επέκταση ρεύματος ανακύκλωσης γυαλιού σε όλες τις γειτονιές, άμεσα από τον Σεπτέμβριο.
 • Εθελοντική συμφωνία με τον κλάδο τουρισμού, αναψυχής και εμπορίου τροφίμων για την υποχρεωτική ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων, αποβλήτων τροφίμων μεειδικό τιμοκατάλογο δημοτικών τελών. Πληρώνω όσο πετάω, κερδίζω όσο ανακυκλώνω.
 • Εφαρμογή πιλοτικής γειτονιάς χωρίς κάδους με ημερολόγιο πρόγραμμα περισυλλογής διαφορετικού ρεύματος απορριμμάτων κάθε μέρα με διανομή τυποποιημένων σάκων απορριμμάτων στους πολίτες.
 • Εκπονούμε μελέτη για την ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων (σταθερών ή/και κινητών). Συνεργασίες με επαγγελματίες ή με ΚΟΙΝΣΕΠ για τη λειτουργία τους.

Νερό

 • Συμφωνία με την ΕΥΑΘ για δημόσιες κρήνες/βρύσες, ιδιαίτερα σε τουριστικές ζώνες για την πρόσβαση σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό και για την πρόληψη των απορριμμάτων πλαστικών μπουκαλιών.
 • Διασφαλίσαμε την προστασία του νερού ως δημόσιο αγαθό και μπαίνουμε δυναμικά στην «δημοτικοποίησή» του.
 • Τα νέα πάρκα στην ανάπλαση του χώρου της Δ.Ε.Θ. να λειτουργούν με ανακυκλωμένο νερό και επαναχρησιμοποίηση στην άρδευση.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • Εξοικονόμηση ενέργειας και τοποθέτηση Α.Π.Ε. σε Δημοτικά κτίρια και σχολεία, αξιοποιώντας δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση.
  • Αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού με αποδοτικότερους λαμπτήρες τεχνολογίας LED και με εγκατάσταση τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών ή συστημάτων τηλεδιαχείρισης.
  • Εγκατάσταση Συστήματος Έξυπνου Φωτισμού, διαχείρισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αξιοποίηση της εικονικής αυτοπαραγωγής στις στέγες των σχολικών κτιρίων που δεν έχουν σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αλλά είναι μεγάλες και μπορούν να παράγουν ηλιακή ενέργεια που πιστώνεται υπέρ άλλων δημοτικών κτιρίων με σημαντική ενεργειακή κατανάλωση (πχ δημαρχείο, δομές στέγασης και φιλοξενίας, ιατρεία, κλινικές, κοινωνικά παντοπωλεία κτλ).
 • Εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκά συστήματα, η παραγόμενη ενέργεια των οποίων μπορεί να συμψηφίζεται με παροχές ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών. Αλλάζουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η κοινωνική πολιτική.
 • Ενεργειακές κοινότητες: ο ν. 4513/2018 δίνει κίνητρα σε ομάδες πολιτών, επιχειρήσεων και δήμους για την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. Συγκεκριμένες δράσεις στο Δήμο:
  • Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
  • Επιχειρήσεις με την συμμετοχή του δήμου, δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία α/γ σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β σύστημα ή την α/γ με τις καταναλώσεις των επιχειρήσεων, για να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.
  • Δημιουργούμε με γειτονικούς Ο.Τ.Α. μία Ενεργειακή Κοινότητα, προκειμένου να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή ανεμογεννήτριες και να εφαρμόσουμε εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις τους και καταναλώσεις ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
  • Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, ο δήμος θα έχει μειωμένο κόστος ενέργειας και οι δημότες μειωμένα δημοτικά τέλη. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής διαμοιράζοντας μέρος της παραχθείσας ενέργειας σε ευάλωτους καταναλωτές – δημότες αντιμετωπίζοντας έτσι σε ένα βαθμό το φαινόμενο της Ενεργειακής Φτώχειας.
  • Αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης από κοινοτικές πηγές (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (Jessica, Jeremie) και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που προσφέρει δάνεια μέχρι και για το 100% της επένδυσης).
 • Δωρεάν στάθμευση και ηλεκτροδότηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το έργο τον πρώτο χρόνο μπορεί να φιλοξενεί και υβριδικά οχήματα.
 • Υποχρεωτικές προμήθειες οχημάτων ΟΑΣΘ με αέριο και ηλεκτροκίνηση.