Το ζήτημα της μη καταβολής επιδόματος συμπαράστασης ετέρου προσώπου σε προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. φέρνουν με ερώτησή τους στην Βουλή, 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνας Νοτοπούλου.

Σύμφωνα με καταγγελίες ασφαλισμένων του κλάδου υγείας του πρώην Τομέα ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ νυν ΕΦΚΑ, αλλά και του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς καθώς και της ΟΤΟΕ, από 01/01/2020 δεν καταβάλλεται επίδομα συμπαραστάτη ετέρου προσώπου σε προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου.

Επειδή πρόκειται για δικαιούχους οι οποίοι έχουν μείζον πρόβλημα υγείας και στην πλειοψηφία τους ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%

Επειδή το συγκεκριμένο επίδομα έχει σταματήσει να καταβάλλεται από 01/01/2020

Επειδή το συγκεκριμένο επίδομα έως τις 31/12/2019 καταβάλλονταν κανονικά

Επειδή όταν συντρέχουν τόσο σοβαρά ζητήματα υγείας η μη καταβολή του επιδόματος συνεπάγεται δυσβάστακτο οικονομικό κόστος για τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους

Επειδή το θέμα αφορά πολλούς δικαιούχους που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

  1. Γιατί από 01/01/2020 σταμάτησε να καταβάλλεται το επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου σε προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ;
  2. Γιατί ο ΕΦΚΑ και παρά τις ρητές νομοθετικές προβλέψεις δεν καταβάλει το εν λόγω επίδομα στους δικαιούχους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις;
  3. Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει ώστε ο ΕΦΚΑ να καταβάλλει το εν λόγω επίδομα ως έχει υποχρέωση;

Ακολουθεί η ερώτηση όπως κατατέθηκε.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Για τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Μη καταβολή επιδόματος συμπαράστασης ετέρου προσώπου σε προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.»

Σύμφωνα με καταγγελίες ασφαλισμένων του κλάδου υγείας του πρώην Τομέα ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ νυν ΕΦΚΑ, αλλά και του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς καθώς και της ΟΤΟΕ, από 01/01/2020 δεν καταβάλλεται επίδομα συμπαραστάτη ετέρου προσώπου σε προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου.

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται από την ίδρυση του ως άνω ταμείου (ΠΔ 554-28/06/1977) και ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 ευρώ) μηνιαίως από το 2010 έως και σήμερα (Απόφαση του ΔΣ του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ Νο 30-03/08/2010).

Στον ιδρυτικό νόμο του ΕΦΚΑ (Ν.4387/2016), οι διατάξεις του άρθρου 32 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 29 του Ν.4445/2016 όριζαν ότι

«Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα, των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ».

Επίσης, το άρθρο 49 του Ν.4670/2020 όριζε ότι ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ εκδίδεται με Προεδρικό Διάταγμα κατόπιν γνώμης του ΔΣ του ΕΦΚΑ εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του Ν.4670/2020.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ΠΔ του ανωτέρου κανονισμού και συνεπώς παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του ΠΔ 554.1977 (Α΄182) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για την χορήγηση των παροχών σε χρήμα του Κλάδου Υγείας του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.

Σε απάντησή του (Αριθμ. Πρωτ.1265-13/07/2020) σε ερώτηση βουλευτών του κόμματός μας για το ίδιο θέμα (Αρ. Πρωτ. 7362-15/06/2020) ο τότε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. Βρούτσης δήλωνε ότι «… ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να καταβάλλει στους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και στα μέλη της οικογενείας τους το ανωτέρω ποσό εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το π.δ/γμα 554/1977 (Α΄182) ύστερα από έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας και την διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την μη χορήγηση του επιδόματος αυτού από άλλη πηγή».

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι ασφαλισμένοι και οι οικογένειές τους πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, από 01/01/2020 το εν λόγω επίδομα δεν καταβάλλεται.

Επειδή πρόκειται για δικαιούχους οι οποίοι έχουν μείζον πρόβλημα υγείας και στην πλειοψηφία τους ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%

Επειδή το συγκεκριμένο επίδομα έχει σταματήσει να καταβάλλεται από 01/01/2020

Επειδή το συγκεκριμένο επίδομα έως τις 31/12/2019 καταβάλλονταν κανονικά

Επειδή όταν συντρέχουν τόσο σοβαρά ζητήματα υγείας η μη καταβολή του επιδόματος συνεπάγεται δυσβάστακτο οικονομικό κόστος για τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους

Επειδή το θέμα αφορά πολλούς δικαιούχους που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις

 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

  1. Γιατί από 01/01/2020 σταμάτησε να καταβάλλεται το επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου σε προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ;
  2. Γιατί ο ΕΦΚΑ και παρά τις ρητές νομοθετικές προβλέψεις δεν καταβάλει το εν λόγω επίδομα στους δικαιούχους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις;
  3. Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει ώστε ο ΕΦΚΑ να καταβάλλει το εν λόγω επίδομα ως έχει υποχρέωση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Κατερίνα

 

Αλεξιάδης Τρύφων

Αμανατίδης Γιάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυγέρη Θεοδώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσης

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Παπαδόπουλος Σάκης

Πούλου Γιώτα

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτρης

Χρηστίδου Ραλλία