Ο Υπουργός Τουρισμού κατονομάζει απευθείας την Marketing Greece ΑΕ ως τον μοναδικό αποκλειστικό αντισυμβαλλόμενο για συμβάσεις που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης και προβολής της χώρας και του τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μάλιστα ανεξαρτήτως ποσού οικονομικού ανταλλάγματος.

Η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής των δημοσίων συμβάσεων  είναι καταπέλτης για την εν λόγω ΠΝΠ που συζητάμε σήμερα εδώ.

Θέτει ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Δεν οφείλει η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτή την ΠΝΠ και να εναρμονιστεί με την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων  αντί να συζητείται σήμερα εδώ;