Κανένα παιδί εκτός ΚΔΑΠ. Να συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.

Προτάσεις της ΚΕΔΕ για την κάλυψη όλων των παιδιών με πλήρη φάκελο και για τις αλλαγές στην ΚΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και των βρεφονηπιακών σταθμών, για την περίοδο 2024-25. Κατάθεση ερώτησης

Τις προτάσεις της ΚΕΔΕ προκειμένου να μη μείνει κανένα παιδί με πλήρη φάκελο εκτος ΚΔΑΠ αλλά και την ανάγκη να συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας, φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, τα τελευταία χρόνια μένουν εκτός ΚΔΑΠ περισσότερα από 60 χιλιάδες παιδιά με πλήρη φάκελο.

Η συμμετοχή των παιδιών στα ΚΔΑΠ είναι σημαντική τόσο για την ανάπτυξή τους, όσο και για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά κρίσιμη και αναγκαία είναι η συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία άνω των 22 ετών στα προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τόσο για τα ίδια τα Άτομα με Αναπηρία, όσο και για τις οικογένειες τους.

Ερωτώνται οι κ. κ.  Υπουργοί:

1)        Προτίθενται να διασφαλίσουν όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις των παιδιών με πλήρη φάκελο στα ΚΔΑΠ;

2)        Προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές στην ΚΥΑ που προτείνει η ΚΕΔΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις και να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν;

3)        Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα ΚΔΠΑ ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας και για να μην τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και του Δημογραφικού προβλήματος;

4)        Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης αδιάθετων πόρων και η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών;

5)        Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους;

6)        Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και για τις δημοτικές δομές σταθμών, να μπορούν να εγγραφούν ως προνήπια σε δομές Α2 παιδιά που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών μέχρι 31/12/2024, όπως ισχύει και για τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς;

7)        Προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση η φορολογική δήλωση του 2022 και όχι του 2023, επειδή το ισοζύγιο της φτώχιας, όπως προκύπτει από την ΕΛΣΤΑΤ, υπολογίζεται από τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2022, να ξεκινούν οι εγγραφές παιδιών από την ηλικία των 4 ετών, ώστε να καλύπτεται και η ηλικία 4-5 ετών και να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής παιδιών στις δομές Γ (ΚΔΑΠ) μέχρι τις 2 Μαΐου, όπως ισχύει στις άλλες κατηγορίες δομών;

8)        Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να διασφαλιστεί ότι τα Άτομα με Αναπηρία άνω των 22 ετών δεν θα αποκλειστούν από την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο  2024-25.

9)        Προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές ώστε η επιπλέον χρηματοδότηση   των 18.500.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό που φαίνεται στον πίνακα 2 να αφορά και τα ΚΔΑΠ, σε περίπτωση αδιάθετων πόρων στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ;

10)      Προτίθενται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επισπευσθεί η ροή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς όλες τις δομές;

Hερώτηση όπως κατατέθηκε 

 

Αθήνα, 18 Ιουνίου  2024

  Ερώτηση

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

 Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 Εσωτερικών

Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

Θέμα: «Προτάσεις της ΚΕΔΕ για την κάλυψη όλων των παιδιών με πλήρη φάκελο και για τις αλλαγές στην ΚΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και των βρεφονηπιακών σταθμών, για την περίοδο 2024-25»

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ και από τις παρατηρήσεις των Προεδρείων των επιτροπών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ, κατά τα τελευταία χρόνια  μένουν  εκτός ΚΔΑΠ πάνω από 60.000 παιδιά με πλήρη φάκελο. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2023-24 έμειναν εκτός ΚΔΑΠ 62.831 παιδιά με πλήρη φάκελο, εκ των οποίων και τα 43.000 από αυτά ήταν κάτω από το όριο της φτώχιας, όπως ορίζεται από τον πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ του 2021, δηλ. εισοδήματα έως 6.025 ευρώ.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές την ανάγκη να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις των παιδιών για τα ΚΔΑΠ, επειδή η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξή τους, αλλά και επειδή είναι σημαντικός παράγοντας για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η οποία, με τη σειρά της, είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της φτώχιας, του κοινωνικού αποκλεισμού και του Δημογραφικού.

Η ΚΕΔΕ προτείνει:

 Να διασφαλιστεί το ποσό των 83.565.230 Ευρώ με σκοπό να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των παιδιών με πλήρη φάκελο, αλλά σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί έστω το ποσό των 50.000.000 Ευρώ που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των 43.000 παιδιών, κάτω από το όριο της φτώχιας.

Να τροποποιηθεί το άρθρο 13 παράγραφος 1, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν αδιάθετοι πόροι από τον πίνακα 1 στον πίνακα 2, για να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά.

Σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 1, να υπάρχει η δυνατότητα και για τις δημοτικές δομές σταθμών, να μπορούν να εγγραφούν ως προνήπια σε δομές Α2 παιδιά που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών μέχρι 31/12/2024, όπως ισχύει και για τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση η φορολογική δήλωση του 2022 και όχι του 2023, επειδή το ισοζύγιο της φτώχιας όπως προκύπτει από την ΕΛΣΤΑΤ, υπολογίζεται από τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2022.

Να ξεκινούν οι εγγραφές παιδιών από την ηλικία των 4 ετών, ώστε να καλύπτεται και η ηλικία 4-5 ετών.

Να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής παιδιών στις δομές Γ (ΚΔΑΠ) μέχρι τις 2 Μαΐου, όπως ισχύει στις άλλες κατηγορίες δομών.

Να διασφαλιστεί ότι τα Άτομα με Αναπηρία άνω των 22 ετών δεν θα αποκλειστούν από την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο  2024-25.

Να καταβληθούν άμεσα στις δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ τα οφειλόμενα ποσά, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Η επιπλέον χρηματοδότηση   των 18.500.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό που φαίνεται στον πίνακα 2 να αφορά και τα ΚΔΑΠ, σε περίπτωση αδιάθετων πόρων στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Επειδή η κάλυψη όλων των αιτήσεων των παιδιών με πλήρη φάκελο στα ΚΔΑΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη του στόχου της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Επειδή η συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία άνω των 22 ετών στα προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, είναι απολύτως αναγκαία, τόσο για τα ίδια τα Άτομα με Αναπηρία, όσο και για τις οικογένειες τους, αλλά και για την επίτευξη του στόχου της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Επειδή η επίτευξη του στόχου της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και του Δημογραφικού προβλήματος

Επειδή είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα και να μη χάνονται αδιάθετοι πόροι από τα προγράμματα

Επειδή οι αλλαγές που προτείνει η ΚΕΔΕ αντιμετωπίζουν τις στρεβλώσεις που υπάρχουν, με σκοπό την κάλυψη των κενών και την αποφυγή απώλειας των αδιάθετων πόρων

Ερωτώνται οι κ. κ.  Υπουργοί:

  • Προτίθενται να διασφαλίσουν όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις των παιδιών με πλήρη φάκελο στα ΚΔΑΠ;
  • Προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές στην ΚΥΑ που προτείνει η ΚΕΔΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις και να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν;
  • Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα ΚΔΠΑ ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας και για να μην τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και του Δημογραφικού προβλήματος;
  • Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης αδιάθετων πόρων και η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών;
  • Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους;
  • Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και για τις δημοτικές δομές σταθμών, να μπορούν να εγγραφούν ως προνήπια σε δομές Α2 παιδιά που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών μέχρι 31/12/2024, όπως ισχύει και για τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς;
  • Προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση η φορολογική δήλωση του 2022 και όχι του 2023, επειδή το ισοζύγιο της φτώχιας, όπως προκύπτει από την ΕΛΣΤΑΤ, υπολογίζεται από τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2022, να ξεκινούν οι εγγραφές παιδιών από την ηλικία των 4 ετών, ώστε να καλύπτεται και η ηλικία 4-5 ετών και να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής παιδιών στις δομές Γ (ΚΔΑΠ) μέχρι τις 2 Μαΐου, όπως ισχύει στις άλλες κατηγορίες δομών;
  • Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να διασφαλιστεί ότι τα Άτομα με Αναπηρία άνω των 22 ετών δεν θα αποκλειστούν από την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2024-25.
  • Προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές ώστε η επιπλέον χρηματοδότηση των 18.500.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό που φαίνεται στον πίνακα 2 να αφορά και τα ΚΔΑΠ, σε περίπτωση αδιάθετων πόρων στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ;
  • Προτίθενται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επισπευσθεί η ροή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς όλες τις δομές;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Νοτοπούλου Αικατερίνη

 

Αποστολάκης Ευάγγελος

 

Αυλωνίτης Αλλέξανδρος-Χρήστος

 

Βέττα Καλλιόπη

 

Γαβρήλος Γεώργιος

 

Γεροβασίλη Όλγα

 

Δούρου Ειρήνη (Ράνια)

 

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

 

Καλαματιανός Διονύσης

 

Καραμέρος Γεώργιος

 

Κασιμάτη Νίνα

 

Κοντοτόλη Μαρίνα

 

Μάλαμα Κυριακή

 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

Μπάρκας Κωνσταντίνος

 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

 

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

 

Παπαηλιού Γεώργιος

 

Παππάς Νίκος

 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

 

Σαρακιώτης Ιωάννης

 

Χρηστίδου Ραλλία

 

Ψυχογιός Γεώργιος