Το θέμα του αποκλεισμού των διεμφυλικών/τρανς προσώπων από το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 Ευρώ της Δ.ΥΠ.Α, φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της αν.τομεάρχη Δικαιοσύνης, αρμόδιας για τα δικαιώματα και την Ισότητα Έλενας Ακρίτα και της τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας Κατερίνας Νοτοπούλου.

Με ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καταργήθηκαν τρία ειδικά βοηθήματα ανεργίας που δίδονταν μέσω ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, καταργήθηκε το επίδομα που δινόταν μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων και το επίδομα στην περίπτωση επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.

Τα επιδόματα αυτά, σκοπό είχαν να προσφέρουν, στο ελάχιστο, στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους, μέχρι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, καταργήθηκαν με τον μανδύα του δήθεν κοινωνικού προσώπου της Κυβέρνησης, για την ενίσχυση άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η ΔΥΠΑ με απόφασή της στις 6.2.2024 ανέφερε ότι είναι διαθέσιμο το νέο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων, ύψους 718,50 € προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί, που τέθηκε σε ισχύ από 29.12.2023 με στόχο τη στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ωστόσο, από τους δικαιούχους του εν λόγω επιδόματος απουσιάζει η κοινωνική ομάδα των διεμφυλικών/τρανς προσώπων.

Επειδή τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα αποδεδειγμένα αποτελούν την πιο ευάλωτη, από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και καθώς η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και η άρση των αποκλεισμών και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα και δεδομένων των αρνητικών στερεοτύπων, αντιλήψεων και προκαταλήψεων που αντιμετωπίζει αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, ταυτόχρονα με τη λήψη θετικών δράσεων  και μέτρων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Γιατί τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα, τα οποία εντάχθηκαν στις ευάλωτες ομάδες της Δ.ΥΠ.Α., από τον Ιούνιο του 2021,αποκλείστηκαν από την παροχή επιδόματος, ύψους 718,50 Ευρώ που αφορά τη στήριξη ευάλωτων ομάδων;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να αποκαταστήσουν την εν λόγω αδικία;

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου  2024

 

Ερώτηση

 

Προς τις κ.κ. Υπουργούς 

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Θέμα: «Αποκλεισμός των διεμφυλικών/τρανς προσώπων από το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 Ευρώ της Δ.ΥΠ.Α.»

Με την αριθ. 113582/2023 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β' 7469/29.12.2023), καταργήθηκαν τρία ειδικά βοηθήματα ανεργίας που δίδονταν μέσω ΔΥΠΑ, και συγκεκριμένα αυτό που δινόταν μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων και το επίδομα στην περίπτωση επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.

Τα συγκεκριμένα επιδόματα αν και λαμβάνονταν καιρό τώρα από ανέργους της χώρας και σκοπό είχαν να προσφέρουν, στο ελάχιστο, στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους, μέχρι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, καταργήθηκαν με τον μανδύα του δήθεν κοινωνικού προσώπου της Κυβέρνησης, για την ενίσχυση άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Έτσι, με την ίδια ΚΥΑ θεσπίστηκε η καταβολή επιδομάτων σε άλλες κοινωνικές ομάδες,  όπως σε θύματα βίας – εμπορίας, σε απεξαρτημένα άτομα και σε γυναίκες- θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, με την από 06-02-2023 ανακοίνωσή της η ΔΥΠΑ αναφέρει ότι «Από σήμερα, Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική αίτηση για το νέο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων, ύψους 718,50 € (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί, που τέθηκε σε ισχύ από 29.12.2023.
Η νέα παροχή της ΔΥΠΑ αποσκοπεί στην στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας – για την ομαλή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας και διευρύνοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της παροχής είναι άνεργοι:

  1. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
  2. Αποφυλακισμένοι
  3. Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας
  4. Θύματα βίας – εμπορίας
  5. Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες»

Από τους δικαιούχους, όμως, του εν λόγω επιδόματος απουσιάζει μία από τις ιδιαζόντως, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αυτή των διεμφυλικών/τρανς προσώπων.

Αποτελεί μία πραγματικότητα, ότι τα διεμφυλικά/τρανς άτομα, βιώνουν στο μέγιστο βαθμό αποκλεισμούς, διακρίσεις, άνιση μεταχείριση, στιγματισμό και απερίφραστη βία σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής και κοινωνικής τους ζωής, ενώ καθημερινά παραβιάζονται τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Όχι μόνο δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά που για όλους τους συνανθρώπους μας θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν έχουν καν πρόσβαση στην ίδια την επιβίωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των διεμφυλικών/τρανς ανθρώπων δεν μπορούν να καλύψουν βασικές καθημερινές τους ανάγκες, όπως είναι η στέγαση, τα έξοδα θέρμανσης τους υπέρογκους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ορισμένες φορές, ακόμη, και τη σίτιση τους.

Σήμερα, η πλειοψηφία των διεμφυλικών/τρανς συνανθρώπων μας, λόγω και του μεγάλου αποκλεισμού της από τον χώρο της εργασίας, επιβιώνει με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (200,00 ευρώ/μήνα), ενώ τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας, λόγω των πολλών και μεγάλων αποκλεισμών τους, δεν δικαιούνται σύνταξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν καθημερινές βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Τα διεμφυλικά/τρανς άτομα, λοιπόν, αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων, ενώ τα ποσοστά ανεργίας αγγίζουν και ξεπερνούν το ποσοστό του 60% στην κοινότητα αυτή όπως εμφανίζεται σε έρευνες (Engendered Penalties, FRA, κ.α.), ενώ το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας ζει κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Τον Ιούνιο του 2021, έπειτα από διαβουλεύσεις της τότε Προέδρου του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένης από την Πολιτεία μη κυβερνητικής οργάνωσης εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των διεμφυλικών και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, της αείμνηστης Μαρίνας Γαλανού, με τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, έγινε ένα πρώτο βήμα, για τη συμπερίληψη των διεμφυλικών/ τρανς προσώπων στις ευάλωτες ομάδες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Πράγματι, έπειτα από την υπ’ αριθ. 42632/22-06-2021 Υπουργική Απόφαση του τότε Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2711/Β’/24-06-2021, και στα πλαίσια υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ κατέστη δυνατό τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα να συμπεριληφθούν στις Ειδικές Ευάλωτες Ομάδες της Δ.ΥΠ.Α. Ενδεικτικά, τα διεμφυλικά/τρανς άτομα συμπεριελήφθησαν στο πρόγραμμα θέσεων απασχόλησης ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., και συγκεκριμένα στο «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)». Δυστυχώς, βέβαια, η επέκταση αυτού του προγράμματος και στα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα δεν είχε επιτυχία, καθώς δεν επικοινωνήθηκε, ευρέως, από τους αρμοδίους με αποτέλεσμα, ελάχιστοι εργοδότες να λάβουν γνώση και να ενταχθούν σε αυτό.

Επειδή η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ  αναφέρει χαρακτηριστικά πως η νέα παροχή της «αποσκοπεί στην στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας – για την ομαλή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας και διευρύνοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους».

Επειδή ένας από τους κύριους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων με έμφαση στην αποτελεσματική προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Επειδή σύμφωνα με την έκθεση του π. Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ταυτότητα Φύλου» (Human Rights and Gender Identity) […]Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων σε μεγάλο βαθμό περιφρονείται, δεν δεικνύεται το ενδιαφέρον, παρ’ όλο που τα προβλήματά τους είναι πολύ σοβαρά και συναντώνται μόνο σ’ αυτή την ομάδα. Τα διεμφυλικά άτομα αντιμετωπίζουν στο μέγιστο διακρίσεις, μισαλλοδοξία και απερίφραστη βία. Τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα καταστρατηγούνται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος στην φυσική τους ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, του δικαιώματος στην υγεία και την εργασία[…]

Επειδή τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα αποδεδειγμένα αποτελούν την πιο ευάλωτη, από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επειδή η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και η άρση των αποκλεισμών και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα και δεδομένων των αρνητικών στερεοτύπων, αντιλήψεων και προκαταλήψεων που αντιμετωπίζει αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, ταυτόχρονα με τη λήψη θετικών δράσεων  και μέτρων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Γιατί τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα, τα οποία εντάχθηκαν στις ευάλωτες ομάδες της Δ.ΥΠ.Α., από τον Ιούνιο του 2021,αποκλείστηκαν από την παροχή επιδόματος, ύψους 718,50 Ευρώ που αφορά τη στήριξη ευάλωτων ομάδων;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να αποκαταστήσουν την εν λόγω αδικία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ακρίτα Έλενα

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία

Καραμέρος Γεώργιος

Κασιμάτη Νίνα

Κοντόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νικόλαος

Παππάς Πέτρος

Πούλου Παναγιού

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος