Με πρωτοβουλία της βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνας Νοτοπούλου, 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρνουν στη Βουλή τα σοβαρά προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία.

Το θέμα των ειδικών σχολείων και της ειδικής αγωγής είναι κρίσιμο και χρειάζεται να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα στην εκπαιδευτική πολιτική.
Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) αποτελούν το πιο ευαίσθητο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οι ΣΜΕΑΕ και των δύο βαθμίδων αριθμούν τις 500 σε σύνολο περίπου 15.000 σχολείων στην επικράτεια. Σε αυτές φοιτούν μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και αναπηρίες και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, επομένως χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Επειδή, πρέπει με κάθε τρόπο η Πολιτεία να βοηθά και να στηρίζει αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες.
Επειδή, οι ελλείψεις που υπάρχουν σε ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό είναι τραγικές.
Επειδή, είναι ζήτημα ασφάλειας, φροντίδας υγείας και πρόνοιας η άμεση κάλυψη αυτών των σοβαρών αναγκών, ερωτάται η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Πόσοι σχολικοί νοσηλευτές υπηρετούν σε Ειδικά Σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης και σε ποιά συγκεκριμένα σχολεία έχουν διοριστεί;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, όπου 15 παιδιά που εμφανίζουν έκτακτες επιληπτικές κρίσεις διατρέχει η ζωή τους άμεσο κίνδυνο;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση στο 4ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο δεν υπάρχει ειδικό βοηθητικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του ολοήμερου τμήματος, καθώς η τοποθετημένη από κοινού με το συστεγαζόμενο 6ο Ειδικό  Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βοηθός είναι έγκυος και για ιατρικούς λόγους δεν μπορεί να αναλάβει μόνη της μαθητές;

Πώς σκοπεύει ν’ αντιμετωπίσει εν γένει τις ελλείψεις που υπάρχουν σε ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία;

Ακολουθεί η ερώτηση όπως κατατέθηκε

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Ελλείψεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στα Ειδικά Νηπιαγωγεία Θεσσαλονίκης».

Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) αποτελούν το πιο ευαίσθητο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οι ΣΜΕΑΕ και των δύο βαθμίδων αριθμούν τις 500 σε σύνολο περίπου 15.000 σχολείων στην επικράτεια. Σε αυτές φοιτούν μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και αναπηρίες και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, επομένως χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει κυρωθεί εδώ και 30 χρόνια με τον νόμο 2101/1992 και αποτελεί κείμενο υπερνομοθετικής ισχύος προβλέπει την πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και αν αντιμετωπίζουν. Στο άρθρο 23 ορίζεται ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να εξασφαλίζουν στα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά μια αξιοπρεπή ζωή και ουσιαστική συμμετοχή τους στα δρώμενα της κοινωνίας». Είναι, πλέον, θεσμική διαταγή η διασφάλιση με ρητό και κατηγορηματικό τρόποτης μέριμνας να δεχτούν αυτά τα παιδιά την απαραίτητη, και κατά περιπτώσεις κοστοβόρα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η αρωγή αυτή, που δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα της υγείας, στόχο έχει την πραγματοποίηση της κοινωνικής ένταξης με ομαλό τρόπο, την υποχρεωτική εκπαίδευση και επιμόρφωση, αλλά και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επίσης, στο άρθρο 24 αναφέρεται ότι «Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασής αναπήρων. Τα συμβαλλόμενα κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές». Τέλος, στο άρθρο 28, που είναι το πλέον σημαντικό άρθρο της Σύμβασης, ορίζεται το δικαίωμα της εκπαίδευσης: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών».

Κι ενώ η Κυβέρνηση, οι αρμόδιοι Υπουργοί αλλά κι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πολυδιαφήμισαν την πρόσληψη των 4.000 καθηγητών στην ειδική αγωγή, ωστόσο, τα Ειδικά Σχολεία, εξαιτίας των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών τους, εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό, χρήζουν και άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών, λογοθεραπευτών, νοσηλευτών,βοηθών προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.

Συγκεκριμένα, οι Σχολικοί Νοσηλευτές έχουν ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό. Στις κρίσιμες αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται, κατ’ αρχήν, η παροχή των πρώτων βοηθειών στα παιδιά του σχολείου, η αντιμετώπιση αιφνίδιων αδιαθεσιών, ασθενειών που προκύπτουν κατά τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων. Επίσης, αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο της παροχής πχ της φαρμακευτικής αγωγής σε συνεργασία με το σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, με τη συναίνεση του γονιού.Είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της οικογένειας και πολλές φορές συνοδεύουν το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα. Πέρα, όμως, από τις πρακτικές αυτές τους αρμοδιότητες είναι οι υπεύθυνοι και ως προς την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, υποβολή προτάσεων στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό, για θέματα ατομικής υγιεινής των μαθητών, ενώ συνεργάζονται με όλο το προσωπικό του σχολείου και τις υγειονομικές υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητας τους.

Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ήτοι οι σχολικοί νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί,  ψυχολόγοι και   λογοθεραπευτές στα ολοήμερα προγράμματα των συστεγαζόμενων  σχολείων αποτελούν κοινό προσωπικό, όχι, όμως, στο υποχρεωτικό πρόγραμμα που είναι το πρωινό. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι περισσότερες από τις προαναφερόμενες ειδικότητες εργάζονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, στα περισσότερα νηπιαγωγεία,  οι μαθητές δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία κ.λ.π. Αν αναλογιστεί, μάλιστα κανείς ότι οι μαθητές των ειδικών νηπιαγωγείων μπορούν να παραμείνουν στο νηπιαγωγείο για μία επιπλέον σχολική χρονιά (ήτοι μέχρι την ηλικία των 7 ετών), δυνατότητα που αξιοποιούν τα περισσότερα παιδιά κι οι οικογένειές τους, καταλήγουμε να χάνουν τα παιδιά αυτά τις πολύτιμες θεραπείες τους. Στην πράξη, δηλαδή, καταργείται η πολύτιμη σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες πρώιμη παρέμβαση.

Μετά από διαμαρτυρίες γονέων αλλά και εκπαιδευτικών και κατόπιν επίσκεψης στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης (ΕΛΕΠΑΠ) διαπιστώθηκαν σοβαρότατες ελλείψεις σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ στο εν λόγω τετραθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο φοιτούν 15 παιδιά με βαριές αναπηρίες δεν υπάρχει ούτε ένας διορισμένος σχολικός νοσηλευτής.

Κι ενώ οι ανάγκες των παιδιών, πολλά από τα οποία εμφανίζουν βαριές επιληπτικές κρίσεις, επιτάσσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 4 σχολικών νοσηλευτών για την φροντίδα τους και προκειμένου να μην τίθεται η ζωή τους σε κίνδυνο, αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα χάος. Οι δάσκαλοι του σχολείου αν και κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες αδυνατούν να παρέχουν εξ’ ολοκλήρου τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που οι νοσηλευτές θα παρείχαν στους μαθητές του σχολείου. Η απουσία σχολικού νοσηλευτή προκαλεί ένα τεράστιο κενό, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι ορισμένα από τα παιδιά που έχουν ανάγκη των εξειδικευμένων υπηρεσιών, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, σταματώντας ακόμα και να πηγαίνουν στο σχολείο.

Κατόπιν αιτήματος της διεύθυνσης του σχολείου, προκειμένου για μία πρόσκαιρη λύση, ο Δήμος Πυλαίας προχώρησε στην παραχώρηση μίας εργαζόμενής του, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ,η οποία εκτελούσε, μέχρι πρότινος, χρέη σχολικής νοσηλεύτριας, χωρίς όμως την παραμικρή, όπως είναι αυτονόητο, υπηρεσιακή κάλυψη. Σήμερα, δε, βρισκόμαστε μπροστά στο τραγικό φαινόμενο το εν λόγω νηπιαγωγείο να μην καλύπτεται καθόλου από σχολικό νοσηλευτή.

Αντίστοιχο πρόβλημα καταγράφεται και στο, όμορο, διθέσιο, 4ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο δεν υπάρχει ειδικό βοηθητικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του ολοήμερου τμήματος, καθώς η τοποθετημένη από κοινού με το συστεγαζόμενο 6οΕιδικό  Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βοηθός είναι έγκυος και για ιατρικούς λόγους δεν μπορεί να αναλάβει μόνη της μαθητές. Να σημειώσουμε ότι στο εν λόγω ειδικό νηπιαγωγείο φοιτούν μαθητές που είτε δεν αυτοεξυπηρετούνται είτε «αυτοεξυπηρετούνται», μόνον, όμως, κατόπιν καθοδήγησης και στενής παρακολούθησης και βοήθειας. Επιπλέον, στο ίδιο νηπιαγωγείο δεν υπάρχουν ούτε  ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ήτοι εργοθεραπευτής,  φυσιοθεραπευτής, σχολικός νοσηλευτής,  κοινωνικός λειτουργός,  ψυχολόγος,    λογοθεραπευτής, αν και όλες οι επιστημονικές έρευνες τονίζουν τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης. Μετά από αίτηση της διεύθυνσης του νηπιαγωγείου και με κατόπιν «διάθεσης» από  το συστεγαζόμενο 6οΕιδικό  Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, καλύπτουν προσωρινά το κενό, προσφέροντας θεραπείες 5 ώρες/εβδομαδιαίως η λογοθεραπεύτρια, 5 ώρες/εβδομαδιαίως η σχολική νοσηλεύτρια και 3 ώρες/εβδομαδιαίως η ψυχολόγος, ενώ οι ανάγκες όπως γίνεται αντιληπτό είναι πολλαπλάσιες. 

Επειδή, η παρουσία των μαθητών στο σχολείο είναι σημαντική όχι μόνο για την γνωστική διαδικασία αλλά και για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, ειδικά στις μικρές ηλικίες.
Επειδή, όλοι αντιλαμβανόμαστε τις ειδικές ανάγκες των παιδιών αυτών και την επιτακτικότητα εξασφάλισης ειδικού επιστημονικού προσωπικού και δη σχολικών νοσηλευτών, καθώς και λοιπού ειδικού βοηθητικού προσωπικού, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο, το οποίο είναι δικαίωμα και υποχρέωση της Πολιτείας να το διασφαλίζει.
Επειδή,το θέμα των ειδικών σχολείων και της ειδικής αγωγής είναι κρίσιμο και χρειάζεται να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα στην εκπαιδευτική πολιτική.
Επειδή, πρέπει με κάθε τρόπο η Πολιτεία να βοηθά και να στηρίζει αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες.
Επειδή, οι ελλείψεις που υπάρχουν σε ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό είναι τραγικές.
Επειδή, είναι ζήτημα ασφάλειας, φροντίδας υγείας και πρόνοιας η άμεση κάλυψη αυτών των σοβαρών αναγκών.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Πόσοι σχολικοί νοσηλευτές υπηρετούν σε Ειδικά Σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης και σε ποιά συγκεκριμένα σχολεία έχουν διοριστεί;
2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, όπου 15 παιδιά που εμφανίζουν έκτακτες επιληπτικές κρίσεις διατρέχει η ζωή τους άμεσο κίνδυνο;
3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση στο 4ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο δεν υπάρχει ειδικό βοηθητικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του ολοήμερου τμήματος, καθώς η τοποθετημένη από κοινού με το συστεγαζόμενο 6ο Ειδικό  Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βοηθός είναι έγκυος και για ιατρικούς λόγους δεν μπορεί να αναλάβει μόνη της μαθητές;
4. Πώς σκοπεύει ν’ αντιμετωπίσει εν γένει τις ελλείψεις που υπάρχουν σε ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Νοτοπούλου Κατερίνα

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Γιαννούλης Χρήστος
Ζουράρις Κώστας
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Πούλου Παναγιού
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία