Έργα ακούμε και έργα δεν βλέπουμε κ. Ζέρβα.
Δεν έχετε να επιδείξετε ούτε ένα έργο σε όλη τη θητεία σας!
Ακυρώσατε όλα τα σημαντικά έργα.
Πρωταγωνιστείτε στην καθυστέρηση για το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Για το Μετρό.
Η πόλη είναι πιο βρώμικη.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ακόμη δεν έχουν λάβει τα ΜΑΠ.