Να αποσυρθεί τώρα το σχέδιο νόμου που μετατρέπει τα πέντε μεγάλα δημόσια Μουσεία σε κυβερνητικά υποχείρια.
Βρεθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Μαζί με τους ανθρώπους του πολιτισμού που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει στο στόχαστρο ακόμη μια φορά.
Η μετατροπή των πέντε Μεγάλων Κρατικών Μουσείων της Ελλάδας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με όχημα το Μουσείο της Ακρόπολης, όχι μόνο δεν θα προσφέρει στη λειτουργία των μουσείων και στην αποστολή τους, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.
Το νομοσχέδιο επιφέρει την αποκοπή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου από τον κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και προχωρά στην ανάθεση κρίσιμων τομέων λειτουργίας, που σήμερα εκτελούνται από το προσωπικό των Μουσείων, σε ιδιωτικές εταιρείες, με άμεσα αποτελέσματα τόσο στην ασφάλεια των αρχαιοτήτων όσο και στους εργαζόμενους (λχ φύλαξη, καθαριότητα, οργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία).
Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων και τασσόμαστε ενάντια στην αλλαγή του νομικού καθεστώτος των δημόσιων μουσείων που μετατρέπει τα πέντε μεγάλα δημόσια Μουσεία σε κυβερνητικά υποχείρια και ανοίγει το δρόμο για την άμεση και έμμεση ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών τους.