Στην ημερίδα της ΜτΚ για την Δυτική Θεσσαλονίκη και την πρόκληση της ισόρροπης ανάπτυξης.

 Ας σηκώσουμε τα μανίκια και ας εργαστούμε ώστε η Δυτική Θεσσαλονίκη να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.
Είναι γνωστό το έλλειμμα που υπάρχει στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και της γύρω περιοχής.
Οι διαφοροποιήσεις κοινωνικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, υποδομών, συγκέντρωσης δραστηριοτήτων και οικονομικής ανάπτυξης γίνονται εύκολα αντιληπτές και διαπερνούν διαχρονικά τον άξονα Δυτική- Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, βαριές βιομηχανικές και ιδιαίτερα ρυπογόνες δραστηριότητες στη Δυτική Θεσσαλονίκη και λιγότερο οχληρές, κυρίως εμπορικές και δραστηριότητες αναψυχής με καλύτερη ρυμοτομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν σχέδια, έγιναν
προσπάθειες να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες.
Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν προχώρησαν όπως θα έπρεπε. Καθυστερήσες και αποσπασματικότητα.
Η απόσυρση από την κυβέρνηση Σαμαρά του νομοσχεδίου για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης το 2014, η κατάργηση από τον τότε Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη του Οργανισμού Ρυθμιστικού και η υποβάθμισή του σε Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με έδρα την Αθήνα αφαίρεσαν χρήσιμα και απαραίτητα ρυθμιστικά και σχεδιαστικά εργαλεία για μια τέτοια προσπάθεια.
Η αναβάθμιση
ο εκσυγχρονισμός
η δημιουργία νέων υποδομών και δικτύων στη Δυτική Θεσσαλονικη
η δημιουργία Δημόσιου Χώρου
η ανάπλαση και αξιοποίησή του προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων,
η δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής,
η κάλυψη ελλείψεων σε κοινωνικές υποδομές
η ανάπτυξη εγκαταστάσεων με οικονομική απόδοση
 αποτελούν ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο ίσης σημασίας με την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου.
Την περίοδο 2015-2019 υπηρετήσαμε με τις πρωτοβουλίες μας έναν τέτοιο σχεδιασμό:
η απόδοση του Παύλου Μελά, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η διασύνδεση του λιμανιού, οι συμβατικές υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του, ο Δυτικός Προαστιακός, ο σχεδιασμός για την επέκταση του ΜΕΤΡΟ στα Δυτικά, οι ΤΟΜΥ, το παιδιατρικό νοσοκομείο, η δημιουργία κέντρου logistic στο Γκόνου είναι μερικές μόνο από αυτές.
Δυστυχώς, αρκετές από αυτές πάγωσαν ή ακυρώθηκαν.
Το νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Συνοχής, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είναι μερικά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να διασφαλίσουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.
Χρειάζεται Πολιτική βούληση.
Εμείς αποδείξαμε ότι τη διαθέτουμε.
Να εργαστούμε ξανά Μαζί για την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολεοδομική και αναπτυξιακή αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης