Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη μεγαλύτερη νεανική πόλη των Βαλκανίων. Με τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα να εδρεύουν στην περιοχή της, δεκάδες ιδιωτικές και δημόσιες σχολές να προσελκύουν κάθε χρόνο πλήθος νέων κατοίκων για εγκατάσταση στην πόλη και έχοντας το μεγαλύτερο πληθυσμό στη Βόρεια Ελλάδα η νεανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης συνιστά μία δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες κρίσιμες για το στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης.

Η Στρατηγική για τη Νεολαία

 • Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα νεανικό χαρακτήρα που τα τελευταία χρόνια τείνει να αναδειχθεί σε ουσιαστικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας της (City Branding).
 • Η ύπαρξη της ισχυρής νεανικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη επιδρά με ουσιώδη τρόπο στην τοπική οικονομία και τη διαμόρφωση της εικόνας της σύγχρονης πόλης δημιουργώντας την ανάγκη για συμπερίληψη των αναγκών της στη μέριμνα των τοπικών πολιτικών.
 • H Θεσσαλονίκη είναι η νεανική πόλη της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων κάτι που σημαίνει πως ο Δήμος οφείλει να λάβει υπόψη του την παράμετρο αυτή στη διαμόρφωση των αποφάσεων του. Συγκεκριμένα:
 • Δημιουργία ισχυρού δεσμού ανάμεσα σε Δήμο και νέους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να αντιληφθεί τον ιδιάζοντα ρόλο της νεολαίας για την ίδια την πόλη και να εγκαθιδρύσει έναν ανοιχτό, ειλικρινή και όχι προσχηματικό διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών.
 • Καταγραφή προτεραιοτήτων του Δήμου για τη νεολαία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιθυμώντας να κρατήσει ενεργή την κοινότητα των νέων πρέπει να αναδείξει και τυπικά τα ζητήματα που την αφορούν σε μείζονα για τα τοπικά δεδομένα. Να χαράξει το δρόμο μιας ουσιαστικής επένδυσης στη νεολαία με άξονα τη φιλική και ανοιχτή προς τους νέους αστική διακυβέρνηση.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 • Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνει σταδιακά την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του. Oφείλει:

 • Να μετατραπεί σε ουσιαστικό παράγοντα δομημένης διαμόρφωσης των προτάσεων των νέων για την πόλη.
 • Να ανοιχθεί στους νέους της πόλης διευρύνοντας τη νομιμοποίηση της αντιπροσώπευσης των Νέων Δημοτικών Συμβούλων με τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη τους.
 • Να διευρυνθούν οι νεανικές πληθυσμιακές ομάδες που εκπροσωπούνται σε αυτό.
 • Να αποκτήσει περισσότερο αποφασιστικό και υπεύθυνο ρόλο.
 • Να υιοθετήσει την ιδέα της συνδιαχείρισης.
 • Να αναπτύξει συνεργασίες.
 • Ευρωπαίους Πρεσβευτές. Στα Βαλκάνια. Προσελκύουμε κόσμο, φιλοξενούμε, και μετά είναι οι πρεσβευτές. Δικτύωση, σύνδεση.

 

 • Θεσμός του Νέου Δημάρχου
 • Yιοθέτηση του θεσμού του Δημάρχου Νέων.
 • Σύνδεση με Μαθητικές Κοινότητες. Αναβάθμιση του περιεχομένου τους, οργανική σύνδεση σχολείου – Δήμου.
 • Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου για Νέους

 

 • Συμμετοχικός Προϋπολογισμός για τη Νεολαία

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός για τη Νεολαία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που έχει σκοπό να τονώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον τρόπο διανομής του δημοσίου χρήματος. Οι ίδιοι γίνονται πλέον συμμέτοχοι των αποφάσεων, καθώς διαβουλεύονται στα πρότυπα εποικοδομητικού διαλόγου, προτείνουν ιδέες, εργάζονται ομαδικά, γράφουν προτάσεις, καταθέτουν ιδέες, ψηφίζουν αυτές που τους εγείρουν το ενδιαφέρον και τις εφαρμόζουν στην πράξη.

 • Ο Δήμος χρειάζεται τη γνώμη σου!

Η συμμετοχή των νέων στη λήψη των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος οφείλει μέσα από μία ανοιχτή διαβούλευση με τους νέους δημότες και κατοίκους των περιοχών του να ζητάει συμβουλευτικά τη γνώμη τους για ζητήματα που τους αφορούν με στόχο τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της πολιτικής του.

 • Δημιουργία Κέντρου Νεολαίας

Δημιουργώντας Κέντρο Νεολαίας σε περιοχή του Δήμου προσβάσιμη από τους νέους της πόλης επιτυγχάνεται η ανάγκη για υποστήριξη των νέων τόσο με κατάλληλους χώρους όσο και με σχετικά μέσα πληροφόρησης. Το Κέντρο Νεολαίας μπορεί να φιλοξενήσει:

 • Γραφεία Ενημέρωσης.
 • Νέους από Προγράμματα Ανταλλαγής.
 • Χώρους εργασίας.
 • Προγράμματα υποστήριξης νεανικών αναγκών.
 • Διαδικτυακό νεανικό ραδιόφωνο.
 • Διαμόρφωση χώρου δημιουργικής έκφρασης

Διαμόρφωση υπαίθριου πάρκου του Δήμου σε χώρο για φιλοξενία εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων όπως skateboard, graffiti και άλλων σχετικών δράσεων.