• Μια πόλη είναι φιλική για όλους, όταν είναι κοινωνικά δίκαιη.
 • Είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές της κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
 • Όραμά μας είναι να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή με όρους αξιοπρέπειας.
 • Η στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων βρίσκεται στον πυρήνα της δράσης μας και είναι μέρος της ταυτότητας μας.

ΥΓΕΙΑ

 • Η υγεία είναι ένα ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Βασικές αρχές του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) είναι η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η προσπελασιμότητα, η προσβασιμότητα, η αποδοτικότητα, η ορθολογική χρήση των πόρων και η ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού. Στα χρόνια της κρίσης, το δημόσιο σύστημα υγείας δέχθηκε πλήγματα ενώ οι αρχές της ισότητας και της αποδοτικότητας παραμελήθηκαν στο βωμό της λιτότητας.
 • Οι προβλέψεις του προγράμματος «Καλλικράτης» για τον ενεργό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και την διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των κατοίκων στις υπηρεσίες αυτές.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

 • Τα δημόσια συστήματα υγείας είναι η απάντηση στις ανάγκες των πολλών και στην άρση της ανισότητας.
 • Σήμερα, ο πολιτικός στόχος για την Υγεία στη μεταμνημονιακή περίοδο είναι η καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της κοινωνίας και η ενδυνάμωση της δημόσιας περίθαλψης.
 • Η ίδρυση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) επιχειρεί, μέσα από αντιξοότητες, να δώσει απάντηση και να καλύψει τα σοβαρά ελλείματα στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της εμβληματικής αυτής μεταρρύθμισης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Συντονισμός και διασφάλιση συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων δημοτικών δομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με την δημιουργία και λειτουργία του δημοτικού δικτύου υγείας και κοινωνικής προστασίας.
 • Συστηματική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ).
 • Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας που θα κατευθύνει και θα καθοδηγεί τους δημότες αλλά και τους τουρίστες στο γραφειοκρατικό τοπίο της υγείας.
 • Ενδυνάμωση και περαιτέρω ενίσχυση των Κέντρων Κοινότητας ως βασικής δομής πληροφόρησης και υποστήριξης των ευπαθών ομάδων. Δημιουργία Κέντρων Κοινότητας σε κάθε συνοικία για την κάλυψη των αναγκών όλου του πληθυσμού. Διασύνδεση με τις δομές και υπηρεσίες Π.Φ.Υ και τις δομές αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας.
 • Δημιουργία δημοτικών ομάδων υγείας για δράσης πρόληψης κι ενημέρωσης στα σχολεία.
 • Ουσιαστική αξιοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων από αυτό. Λειτουργική ενσωμάτωσή του στον Οργανισμό του Δήμου.
 • Αναβάθμιση των δημοτικών – κοινωνικών ιατρείων και διασύνδεση τους με τις υπάρχουσες δομές υγείας. Στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό κι επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους.
 • Θέσπιση εφημερεύοντος δημοτικού οδοντιατρείου.
 • Δημιουργία ειδικών ιατρείων πρόληψης και εμβολιασμών, παχυσαρκίας και καπνίσματος.
 • Προγράμματα για την πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
 • Κατ’ οίκον υπηρεσίες Π.Φ.Υ. για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ. Παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στους χώρους των Κ.Α.Π.Η..
 • Στελέχωση όλων των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου με ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό.
 • Προγράμματα στήριξης των εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους.
 • Δημιουργία μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, στήριξη κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.
 • Συνεργασία με τα προγράμματα του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Στήριξη της δημιουργίας χώρων εποπτευόμενης χρήσης ουσιών.
 • Ειδικό όχημα (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ) για την μετακίνηση ατόμων με αναπηρίες.
 • Οι Κοινότητες αποκτούν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας στην γειτονιά και στις συνοικίες της πόλης.
 • Δημιουργία δημοτικών ομάδων υγείας για δράσεις πρόληψης κι ενημέρωσης στα σχολεία.
 • Δημιουργία εθελοντικών ιατρείων γειτονιάς και ιατρείων άμεσης βοήθειας.