Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει ως προτεραιότητά της, την αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας και την ανάδειξη του στρατηγικού της Ρόλου στη ΝΑ Μεσόγειο.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι στο ΥΜΑΘ δίνουν τη μεγάλη μάχη για να διατηρήσει το Υφυπουργείο μια σπουδαία αναπτυξιακή αρμοδιότητα.

Η κυβέρνηση όμως δεν ακούει κανέναν.

Ο κ.Καλαφάτης πρώτος από όλους συναίνεσε στην υποβάθμισή του.

Επιμένουμε στον αναπτυξιακό ρόλο του ΥΜΑΘ αλλά και της Βόρειας Ελλάδας.

Χρειάζεται όμως άλλο σχέδιο, άλλη στρατηγική και κυρίως πολιτική βούληση.