Εχει αποδειχθεί  ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλει στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.Η Πολιτεία οφείλει να τις στηρίζει.Να σταθεί στο πλευρό των γυναικών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, που θα τις υποστηρίξουν, κυρίως, στον ρόλο τους ως μητέρες.Αν θέλουμε να στηρίξουμε, στην πράξη, τις γυναίκες, ώστε να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους στον επιχειρηματικό χώρο, αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους στην οικονομία πρέπει να επενδύσουμε, τόσο σε υποδομές υποστήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών, σε κατάλληλες πολιτικές, όσο και σε μακροχρόνιες δράσεις αλλαγής νοοτροπίας.

*Απο την εκδήλωση του ΕΕΑ για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα