Στις 29/03/2024 καταθέσαμε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα «Απολύσεις εργαζομένων στην καθαριότητα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και παράδοση της καθαριότητας σε ιδιώτη».

Αφορμή για την ερώτηση στάθηκε η επιλογή της Διοίκησης του Νοσοκομείου να παραδώσει την καθαριότητα σε ιδιωτική εταιρεία και να διακόψει τις συμβάσεις εργασίας με εργαζόμενους στην καθαριότητα, οι οποίες αρχικά ξεκίνησαν στις 17-08-2016 και έκτοτε ανανεώνονται συνεχώς (με την τελευταία να λήγει στις 30/06/2024).

Με την απάντησή του, το Υπουργείο Υγείας επιβεβαιώνει την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για πλήρη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού της Υγείας, της παράδοσής του σε ιδιώτες και στo  πλαίσιo αυτό,  και του κρίσιμου τομέα της καθαριότητας.

Μάλιστα, από τα στοιχεία που επισυνάπτει το ίδιο το Υπουργείο φαίνεται ότι το κόστος της καθαριότητας από την ιδιωτική εταιρεία είναι μεγαλύτερο κατά 150.000€ από αυτό των εργαζομένων με ΣΟΧ. Ερωτηματικά προκαλεί το ύψος του ποσού (περίπου 300.000€) της σύμβασης για εργαζόμενους outsourcing για την κάλυψη κενών λόγω αποχωρήσεων υπαλλήλων ΣΟΧ.

Αντί η κυβέρνηση να βάλει ένα τέλος στην εργασιακή τους ομηρία και να τους μονιμοποιήσει αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη συνεισφορά τους ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, επιλέγει την ιδιωτική εταιρεία και τις αόριστες υποσχέσεις για πρόσληψη των εργαζομένων από την ιδιωτική εταιρεία.