Οι ανακοινώσεις της ΤτΕ καταρρίπτουν το "success story" της κυβέρνησης

Οι ανακοινώσεις τις Τράπεζας της Ελλάδος για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, έρχονται να καταρρίψουν τα μυθεύματα και το success story της Κυβέρνησης. 

Η σύγκριση με τα μεγέθη του 2019 καταδεικνύει μείωση κατά 69 % στις αφίξεις και κατά  63% στις εισπράξεις, στο αντίστοιχο Επτάμηνο (Ιαν-Ιουλ 2021: 4,550 εκατ. ταξιδιώτες και 3,384 δις. / Ιαν-Ιουλ 2019:  15,080 εκατ. ταξιδιώτες και 9,154 δις).

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό. Σε συνδυασμό με τα πανδημικά χρέη και τη δυσκολία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στα βάρη που έχουν συσσωρευτεί με ευθύνη της κυβέρνησης, καθίσταται  άμεση η απαίτηση να ληφθούν νέα-ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ώστε  να αποφευχθεί ένα μαζικό κύμα πτωχεύσεων στον τουρισμό και την εστίαση.

Χρειάζεται γενναία πολιτική στήριξης.

Στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιμένουμε σε μέτρα στήριξης του κόσμου του τουρισμού, που θα διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.