Λίγες ημέρες πριν την επίσημη επανέναρξη της τουριστικής δραστηριότητας, τα μόνα  δεδομένα είναι:

Η παγκόσμια αβεβαιότητα στον τουρισμό,

Η ασφυξία που βιώνουν οι επιχειρήσεων, έχοντας λάβει αμελητέα στήριξη,

Το «κόκκινο» στον χάρτη με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Οι επιδημιολογικοί δείκτες  έχουν «κοκκινήσει» τη χώρα, λειτουργώντας αποτρεπτικά για τις κρατήσεις,

Η επιφυλακτική στάση των άλλων χωρών. Η πρόσφατη ταξιδιωτική απαγόρευση των ΗΠΑ είναι χαρακτηριστική, στερώντας ένα σημαντικό κομμάτι της τουριστικής αγοράς.

Ο τουρισμός μας χρειαζόταν άλλη διαχείριση που θα μας έφερνε σήμερα σε καλύτερο σημείο εκκίνησης. Το πολύμηνο καθεστώς λοκνταουν απέτυχε, καθώς και «στέγνωσε» τις επιχειρήσεις και δεν περιόρισε την πανδημία.

Έστω και τώρα, η κυβέρνηση οφείλει να δράσει με:

  • ·Πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού, καθώς όσο οι κρατήσεις βρίσκονται σε καθεστώς μεγάλης αβεβαιότητας, να αντισταθμιστεί μερικώς το έλλειμμα αφίξεων και να διατηρήσει στοιχειωδώς την κινητικότητα στην αγορά.
  • ·Ενίσχυση ρευστότητας και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, στηρίζοντας με άμεσα μέτρα ρευστότητας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλύπτοντας παράλληλα μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Οι φιέστες και τα πανηγύρια της ΝΔ έλαβαν τέλος. Είναι η ώρα για στήριξη του τουρισμού.