Την στιγμή που ανακοινώνεται νέο lockdown σε κάποιες περιοχές, αφήνουν ανοιχτά τα ξενοδοχεία.

Ανοιχτά ξενοδοχεία σε κλειστές πόλεις!

Οδηγούν σε αναγκαστικό κλείσιμο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις εγκαταλείπουν χωρίς μέτρα στήριξης, χωρίς σχέδιο για την διασφάλιση της βιωσιμότητας τους.

Κανένας σχεδιασμός.

Εμπαίζουν τους ξενοδόχους. Γυρίζουν την πλάτη στους εργαζόμενους