Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ένας τόπος που ξεχωρίζει για την φυσική του ομορφιά, τις λίμνες και τα ποτάμια του, τα δάση, σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικά μνημεία αλλά και την πλούσια παραγωγή.
Είναι ένας νομός που προσφέρεται για την ανάπτυξη των εναλλακτικών -θεματικών μορφών τουρισμού, θρησκευτικού, ορειβατικού, ποδηλατικού, αγροτουρισμού, αθλητισμού, θερμαλισμού.
Ένας νομός που έχοντας την πρωτογενή παραγωγή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο στη διασύνδεσή της με τη μεταποίηση και τον τουρισμό φτιάχνοντας το ζητούμενο: Αλυσίδες Αξίας.
Αυτό ακριβώς το όραμα πρέπει να υπηρετήσει και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών.
Χρειαζόμαστε οδικές προσβάσεις, αεροπορική συνδεσιμότητα, σιδηροδρομικές συναρθρώσεις, λιμενικές μεταφορές, ενεργειακή επάρκεια με προσιτό κόστος ορθολογική διαχείριση υδάτων και συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων.