• Επιμόρφωση των υπαλλήλων του Δήμου για την επαφή τους με τους κατοίκους, ειδικότερα με αυτούς με τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν είναι εξοικειωμένοι οι υπάλληλοι.
 • Επιμόρφωση του προσωπικού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα ορφανοτροφεία, σε ζητήματα ρατσισμού, αρνητικών διακρίσεων και αποκλεισμού διαφόρων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων.
 • Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το ετήσιο Thessaloniki Pride (Φεστιβάλ Υπερηφάνειας) με όρους αποδεκτούς από τους διοργανωτές του.
 • Στηρίζουμε το ετήσιο «Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ΓκΛΑΤ Ταινιών».
 • Για τις άστεγες και χαμηλού προϋπολογισμού εθελοντικές/μη κερδοσκοπικές συλλογικότητες, ο Δήμος θα παράσχει συλλογική έδρα και χώρο συζητήσεων.
 • Δράσεις των συλλογικοτήτων θα χρηματοδοτούνται με δημόσια γνωστοποιημένα κριτήρια και διαφάνεια επιλογής, ιδιαίτερα για δράσεις με προσανατολισμό κατά των αρνητικών διακρίσεων και αποκλεισμών, όπως καταγράφονται στη Χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Γραφείο του Δήμου θα παράσχει πληροφορίες και συμβουλές προς τις εθελοντικές/μη κερδοσκοπικές συλλογικότητες για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις δράσεων, από την Ελλάδα, την Ε.Ε. και αλλού.
 • Θα ιδρυθεί συμβουλευτικό «Δημοτικό Συμβούλιο Σωματείων και Κοινοτήτων» για ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ της δημοτικής Αρχής και των συλλογικοτήτων των κατοίκων.
 • Τα συσσίτια και οι ξενώνες απόρων να διοργανώνονται και να λειτουργούν από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Δημιουργία μητρώου εθελοντικών ομάδων του δήμου με στόχο την συνεργασία με τις σχετικές υπηρεσίες/αντιδημαρχίες/τμήματα (π.χ. ομάδα εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, ομάδα κοινωνικής υποστήριξης, ομάδα πολιτισμού, ομάδα αθλητισμού κ.α.).

Πολιτικές δράσεις για τις γυναίκες

 • Η ισότητα των φύλων πρέπει να υπηρετείται από όλες τις δηµόσιες πολιτικές, γιατί οι πολίτες/δηµότες, άνδρες και γυναίκες ζουν σε µια κοινωνία που έχει έντονα χαρακτηριστικά έµφυλης διάστασης και οι σχέσεις των φύλων δεν περιορίζονται µόνο στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά είναι καθοριστικές σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας σφαίρας, όπως στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στην πολιτική, στην ενηµέρωση, στην ψυχαγωγία στον πολιτισμό.
 • Η τοπική αυτοδιοίκηση ως βαθμίδα διακυβέρνησης που βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες αποτελεί το κατάλληλο πεδίο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και τη δημιουργία ουσιαστικής ισονομίας.
 • Συντασσόμαστε απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα, όπως και με τον νόμο 4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων. Ιδίως για το κοινωνικό φαινόμενο της έμφυλης βίας που πλήττει κατά κύριο λόγο το γυναικείο φύλο, θεωρούμε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο.

 

 

 • Εντάσσουμε την διάσταση του φύλου σε όλες τις δράσεις, τα προγράμματα και τις πολιτικές του Δήμου.
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων για άνδρες και γυναίκες οποιασδήποτε προγραμματισμένης ενέργειας, δράσης, πολιτικής ή προγράμματος σε οποιονδήποτε τομέα και σε όλα τα επίπεδα.
 • Ενισχύουμε τις πολιτικές και δράσεις ενάντια στην έμφυλη βία.
 • Ενισχύουμε το δίκτυο δομών και υπηρεσιών με προσφορά ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής.
 • Προτεραιότητα μας η δικτύωση και ο συντονισμός με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, όπως επίσης και με τις αστυνομικές αρχές.
 • Συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τη διαθέσιμη βοήθεια και εκστρατείες που απευθύνονται στα πιθανά ή πραγματικά θύματα βίας.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στην αναγνώριση και υποστήριξη των θυμάτων και στην αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησης.