Αρθρογραφία

 

 • Η βιώσιμη αστική κινητικότητα δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να κινούνται ελεύθερα με βιώσιμο τρόπο και σεβασμό προς το περιβάλλον μέσα σε ένα πλαίσιο υποδομών και συνθηκών που προωθεί την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών για κάλυψη των αναγκών τους και το δικαίωμα τους για καθημερινές βιώσιμες μετακινήσεις.
 • Δημιουργούμε μια πόλη προσβάσιμη παντού, ισότιμα προσπελάσιμη από όλους τους χρήστες, αναβαθμίζοντας τους όρους της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Σχεδιάζουμε ολιστικά και συνεργατικά τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, ενισχύοντας τον ρόλο τους έναντι των υπολοίπων μέσων μεταφοράς.
 • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές κατευθύνσεις της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ανθεκτικότητας της πόλης. Με πρωταρχικούς στόχους την ποιότητα ζωής, την υγεία, την ποιότητα του περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη και την βιωσιμότητα.
 • Επιδιώκουμε τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων υπερκείμενου σχεδιασμού, του ΣΒΑΚ και των σχεδίων σε επίπεδο «ενεργής πόλης» και πολεοδομικού συγκροτήματος. Σύνδεση χρήσεων γης και κινητικότητας καθώς και χρονικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων σχεδίων π.χ. ΓΠΣ, ΕΧΣ και ΣΒΑΚ.
 • Το Ι.Χ. απομακρύνεται σταδιακά από το κέντρο της πόλης. Όραμά μας είναι μια Θεσσαλονίκη, με δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, Μετρό, θαλάσσια αστική συγκοινωνία, ποδηλατοδρόμους, με έμφαση στα «καθαρά» μέσα μεταφοράς (ηλεκτροκίνηση).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δημόσιες Συγκοινωνίες

 • Η πόλη θα κληθεί να διαχειριστεί μία μεγάλη αλλαγή στις κυκλοφοριακές συνθήκες, τη λειτουργία του μετρό.
 • Παρεμβαίνουμε στον άξονα του μετρό για την ολοκλήρωσή του με τα υπόλοιπα φιλικά στο περιβάλλον μέσα μεταφοράς, χωροθετώντας σταθμούς μετεπιβίβασης στα όρια του Δήμου (Στ. Ν. Ελβετίας) στην Ε΄ κοινότητα και εκτός αυτού (διαδημοτική συνεργασία).
 • Συμβάλουμε στον επανασχεδιασμό των λεωφορειακών γραμμών και την χωροθέτηση των στάσεων.
 • Συμμετέχουμε ενεργά στον ΟΣΕΘ και τον ΟΑΣΘ (ΑΣΥΘ), για την ανανέωση του με ηλεκτροκίνητα οχήματα και τον καλύτερο σχεδιασμό του μεταφορικού έργου.
 • Φροντίζουμε τις λεωφορειολωρίδες και φτιάχνουμε σύγχρονες υποδομές.
 • Φτιάχνουμε σύγχρονες στάσεις, που προσφέρουν ενημέρωση και καινοτόμες υπηρεσίες στους πολίτες.
 • Δημιουργούμε χώρους στάσης και χώρους στάθμευσης για τα ΤΑΞΙ και, όπου δεν είναι εφικτό, αξιοποιούμε τεχνολογικές εφαρμογές για την διαχείριση της αναμονής.
 • Στηρίζουμε την ολοκλήρωση της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας.

 

Στάθμευση

 • Στρατηγικός στόχος μας είναι η μείωση της χρήσης του Ι.Χ. Αν οι μετακινούμενοι πειστούν και διευκολυνθούν να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες ή άλλα μέσα μεταφοράς και όχι το αυτοκίνητό τους για την μετακίνησή τους στις κεντρικές περιοχές, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης.
 • Προτάσσουμε την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου με όρους βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά μεριμνούμε για τις ανάγκες στάθμευσης στο πλαίσιο του κυκλοφοριακού σχεδιασμού της πόλης.
 • Εκμεταλλευόμαστε πλήρως χώρους περιμετρικά της πόλης, που δεν μπορούν να αποκτήσουν άλλη χρήση, όπως το στρατόπεδο Μυστακίδη δυτικά και τα παρκινγκ του δήμου (Κουντουριώτου) και προσφέρουμε διασύνδεση με το κέντρο με minibus.
 • Προτεραιοποιούμε την κατασκευή τριών υπόγειων parking κατά μήκος της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον άξονα Ποσειδώνιο – Μέγαρο Μουσικής.
 • Δίνουμε κίνητρα για την εκμετάλλευση ιδιωτικών/δημόσιων χώρων με σύγχρονα συστήματα προσαρμοζόμενης στάθμευσης (αρθρωτά).
 • Επανασχεδιάζουμε το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στον κεντρικό τομέα της πόλης, αναλύοντας τα δεδομένα από την υφιστάμενη λειτουργία του.

 

Πόλη και ποδήλατο

 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων σε κεντρικούς αλλά και δευτερεύοντες οδικούς άξονες.
 • Ιδιαίτερα με την ανάπτυξη των σταθμών του μετρό, δημιουργούμε τις αναγκαίες συνθήκες για τη μεταφορά ποδηλάτων στο μετρό και στάθμευσή τους στους σταθμούς μετεπιβίβασης.
 • Απελευθερώνουμε δημόσιο χώρο ώστε να εξασφαλίζονται συνεχή δίκτυα ποδηλατοδρόμων και εκπονούμε μελέτες ανάπλασης για αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού και ανάδειξη ποιοτικών διαδρομών ποδηλάτου.
 • Συμμετέχουμε ενεργά στην καμπάνια για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα του οφέλους χρήσης ποδηλάτων σε βάρος του αυτοκινήτου.

 

 

 

Έξυπνη κινητικότητα

 • Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να προσφέρουμε γρήγορες, ποιοτικές και οικονομικές μετακινήσεις (μέσω έξυπνων εφαρμογών ομαδικής χρήσης αυτοκινήτου-carpooling) και προωθούμε εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, με έμφαση στην μαζική χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων (π.χ. ποδηλάτων).
 • Ενεργοποιούμε το γραφείο μετακινούμενου και δημιουργούμε ιστότοπο για την παροχή συνδυαστικών, πολυτροπικών προτάσεων μετακίνησης.
 • Ορίζουμε, υλοποιούμε, επιτηρούμε και υποστηρίζουμε με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (έξυπνες διαβάσεις πεζών) δίκτυο βασικών «διαδρομών πεζών» στην πόλη.

Αστικές διανομές

 • Εκπονούμε σχέδιο αστικών βιώσιμων διανομών σε συνεργασία με όλους τους φορείς, αξιοποιώντας «έξυπνα» συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας (Smart logistics), με έμφαση στις μηδενικές εκπομπές ρύπων («Καθαρή» διανομή).

Υποδομές πόλης – ήπιες παρεμβάσεις

 • Αναβαθμίζουμε τις υποδομές του πεζοδρομίου ώστε να γίνουν τα πεζοδρόμια «σεβαστά» από όλους. Σχεδιάζουμε μια πόλη φιλική. Δίνουμε προτεραιότητα στον ευάλωτο χρήστη της οδού, σχεδιάζοντας τις κατάλληλες υποδομές ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες με ειδικές απαιτήσεις να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα στην πόλη.
 • Σεβόμαστε τους δημόσιους χώρους, την παραλία, τους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια, δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς και δημιουργούμε δωρεάν χώρους αναψυχής όπως παγκάκια, χώρους πικ-νικ, γρασίδι κλπ. Η παραχώρηση δημόσιου χώρου σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής (τραπεζοκαθίσματα) γίνεται με φειδώ και συγκεκριμένους κανόνες.
 • Εφαρμόζουμε το μέτρο του σχολικού δακτυλίου για την αναβάθμιση της ασφάλειας στη μετακίνηση των μαθητών.
 • Σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, δημόσιες αρχές και ερευνητικά κέντρα, σύγχρονα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και ενημέρωσης, για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες χρήστες.
 • Εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες και καμπάνιες υποστήριξης της πεζοπορίας στο αστικό περιβάλλον.