Άρθρο της τομεάρχη Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία στα Οικονομικά Χρονικά του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η βαριά οικονομική σκιά που έχει επιφέρει η Covid-19, επανάφερε επιτακτικά την ανάγκη αναθεώρησης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.Και ακόμα πιο εμφατικά την ανάγκη για γρήγορη οικονομική ανάκαμψη.

Είναι προφανές ότι κυρίαρχο ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η τουριστική οικονομία. Ο κλάδος που συμβάλλει στο 1/5 του ΑΕΠ της χώρας και στην απασχόληση, μπορεί να οδήγησε σε βαθιά ύφεση λόγω των μεγάλων απωλειών, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για τηνανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας.Διατηρώντας ταυτόχρονα το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα κατά την επανατοποθέτηση στον τουριστικό χάρτη.

Διότι ο τουρισμός θα ανακάμψει, αλλά η νέα εποχή δημιουργεί νέα δεδομένακαι απαιτεί ένα ιεραρχημένο σχέδιο για υποδομές-υπηρεσίες, μεταφορές και δίκτυα με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων.

Όπως τοΤαμείο Ανάκαμψης, που η Κυβέρνηση απέτυχε να το αξιοποιήσει σωστά. Η ελληνική πρόταση έπρεπε να ήταν η ένταξη ενός συνόλου διακριτών δράσεων και όχι οριζόντιων, για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στη βάση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Ο στόχος της ανάπτυξης όμως, προϋποθέτει βιώσιμες επιχειρήσεις.Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται άμεση και γενναία στήριξη – όχι προγράμματα ελάχιστων επιδοτήσεων, όπως ήταν οι επιτρεπτές προκαταβολές ή τα πρόσφατα ελάχιστα και λίγους μέτρα ενίσχυσης της κυβέρνησής -  με προοδευτικά κριτήρια που θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες της.

Ο τουρισμός αποτελεί μία από τις βασικότερες συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το πραγματικό στοίχημα είναι να ξεφύγουμε από την ‘νομοτελειακή’ ροή των γεγονότων και να καθορίσουμε εμείς, τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί, ώστε η συνεισφορά του στην ανάπτυξη να είναι διαρκής. Να είναι βιώσιμη και όσο το δυνατόν ‘προστατευμένη’ από μελλοντικές κρίσεις.

Είναι κρίσιμο να οδηγηθούμε σεένα νέο μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που να έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του ελληνικού τουριστικού κλάδου και της ικανότητάς του να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο, απαντώντας πειστικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της νέας γενιάς ταξιδιωτών και του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου.

Να αναπτύξουμε νέα τουριστικά πεδία και να απευθυνθούμε σε νέες τουριστικές ομάδες. Από τους millennials έως τους digitalnomads και τους ηλικιωμένους, από τον τουρισμό αναψυχής έως τον ιατρικό, ο τουρισμός αλλάζει, τα ταξίδια αλλάζουν και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε.

Να επενδύσουμε σε «πράσινες» υποδομές που ενισχύουν την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα των προορισμών, χωρίς να υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον.

Να αναβαθμίσουμε την τουριστική εκπαίδευση για να ανταποκριθεί στις νέες τουριστικές υπηρεσίες. 

Να θωρακίσουμε θεσμικά το Υπουργείο Τουρισμού για την διασύνδεση της τουριστικής πολιτικής με τους άλλους τομείς και να δημιουργήσουμεέναν ενεργό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό.

Να επανασχεδιάσουμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής με ένα νέο ΕΟΤ,σύμφωνα με τις νέες τουριστικές υπηρεσίες και στόχους.

Να επενδύσουμε οργανωτικά στους προορισμούς, με τουςοργανισμούς διαχείρισης και προώθησης προορισμώνκαι τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησηςκαι των φορέων τουρισμού της τοπικής ιδιωτικής οικονομίας.

Ο αναπτυξιακός στόχος του σχεδίου μας για τον τουρισμό, πέραν της συμβολής στο ΑΕΠ και την αύξηση της απασχόλησης, είναι ναπροσελκύειτουρίστες όλο το χρόνο, να δημιουργεί αλληλεπιδράσεις με τους προορισμούς και να συντηρεί βιώσιμες επιχειρήσεις σε όλο το τουριστικό οικοσύστημα.

Να χτίζει γέφυρες με όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες, εντάσσοντας την τοπικήπαραγωγή στην τουριστική αλυσίδα, λειτουργώντας ως επιταχυντής των άλλων κλάδων της οικονομίας.

Οι ψηφιακές ευκαιρίες, οι περιβαλλοντικές  προκλήσεις και η αξιοποίηση της‘παγιδευμένης’ αξίας των προορισμών, συνθέτουν το στοίχημα της νέας αναπτυξιακήςπροοπτικής του κλάδου.

Μπορούμε να το κερδίσουμε μέσα από μία νέα κοινωνική συμφωνία.

Μπορείτε να δείτε το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε στην σελίδα 14

https://oe-e.gr/2021/07/15/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-172/