Παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον την επικοινωνιακή διαχείριση του προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία από τον κ. Μητσοτάκη, μέσα από τη συνάντηση του με ωφελούμενη του προγράμματος και με την προσωπική βοηθό της και ακούσαμε με  προσοχή τις υποσχέσεις και το ευχολόγιο που εξέφρασε μπροστά στις κάμερες.

Δεν είπε όμως τίποτα συγκεκριμένο για την επέκταση του προγράμματος και για την απόκτηση  μόνιμου χαρακτήρα, ώστε να καλύπτει όλους τους συνανθρώπους μας με αναπηρία που το έχουν ανάγκη και είναι σταθερή πρότασή μας και πάγιο αίτημά  τους.

Δεν είπε τίποτα για την αποκατάσταση των αδικιών που παρατηρήθηκαν στην επιλογή των ωφελούμενων, αφού έμειναν εκτός άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Δεν είπε τίποτα για τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα, των ατόμων με αναπηρία ηλικίας άνω των 65 ετών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία, το οποίο  συνιστά άνιση μεταχείριση σε βάρος τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη.

Οι 1250 συνάνθρωποί μας που έχουν συμπεριληφθεί ήδη στο πρόγραμμα είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο περίπου 15%  έως 18% των συνανθρώπων μας που έχουν κάποια βλάβη (κινητική, νοητική, αισθητηριακή, πνευματική, ψυχική) στη χώρα μας. Η αναγκαιότητα του προσωπικού βοηθού για την ανεξάρτητη διαβίωση και τη συμπερίληψη των συμπολιτών μας στην κοινότητα είναι επιτακτική.

Οι προθέσεις της κυβέρνησης για περιορισμένη εφαρμογή του θεσμού, αποδεικνύεται από την αδιαφορία της για τη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε να υπάρξει επαρκής αριθμός πιστοποιημένων, υποψήφιων προσωπικών βοηθών, αφού όπως οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος υποστηρίζουν, δεν επαρκούν για την ικανοποιητική επέκταση του.

Την ίδια αδιαφορία επιδεικνύει η κυβέρνηση και για την τακτοποίηση των προβλημάτων και των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στην Ασφάλιση των προσωπικών βοηθών, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει τη λειτουργία του.

Εμείς πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη και ήρθε ο καιρός για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής οριζόντια, για τη συμπερίληψη και τη διαβίωση στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία πρέπει να επεκταθεί και να καλύπτει όλους τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.