Τι πρέπει να γίνει με τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης;

Για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να υπάρξει ένας πολύ σοβαρός, κεντρικός σχεδιασμός για το συγκοινωνιακό έργο της πόλης.
 
Έχουμε πλέον το θεσμικό πλαίσιο. Ιδρύθηκε ο ΟΣΕΘ και διαμορφώνεται ο ΑΣΥΘ, οι νέοι φορείς σχεδιασμού των αστικών συγκοινωνιών, αλλά και αξιόπιστης υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού.
 
Παλέψαμε για να βάλουμε ένα τέλος στο σκάνδαλο του ΟΑΣΘ. Παλέψαμε για να μετακινούνται δωρεάν οι άνεργοι και να βαθύνουμε τις κοινωνικές πολιτικές.
 
Τώρα πρέπει να παλέψουμε για να φτιάξουμε τις αστικές συγκοινωνίες που καλύπτουν ποιοτικά, ποσοτικά και περιβαλλοντικά τους πολίτες και την πόλη. 
 
Τώρα ήρθε η ώρα όλοι να αναλάβουν όλοι, τις ευθύνες τους για τις αστικές συγκοινωνίες. 
 
Στον ΟΣΕΘ, στον ΟΑΣΘ και στον ΑΣΥΘ μετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει και εκπροσώπους και μεγάλη ευθύνη.Όχι μόνο για να διαπιστώνει αλλά να συμμετέχει ενεργά τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. 
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να φτιάξει τις λεωφορειολωρίδες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να φτιάξει σύγχρονες στάσεις, που θα προσφέρουν ενημέρωση και καινοτομες υπηρεσίες στους πολίτες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να δημιουργήσει χώρους στάσης και χώρους στάθμευσης για τα ΤΑΞΙ. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα σύγχρονο, βιώσιμο, ανθρώπινο αστικό περιβάλλον. 
 
 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν και έχουν τα εργαλεία να εισφέρουν είτε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, είτε με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα στην λειτουργία και την οργάνωση των αστικών συγκοινωνιών. 
 
Η Θεσσαλονίκη της επόμενης τετραετίας, θα έχει ΜΕΤΡΟ. Στο δικό μας χέρι είναι να συμβάλουμε αλλά και να διεκδικήσουμε να έχει τον απαραίτητο αριθμό λεωφορείων. 
 
Στο δικό μας χέρι είναι να συμβάλουμε και να υλοποιήσουμε σύγχρονα συστήματα έξυπνης πόλης που τα δρομολόγια θα καθορίζονται από την συγκέντρωση των πολιτών σε κάθε χρονική στιγμή σε κάθε σημείο της πόλης. 
 
Έχουμε πλέον τα θεσμικά εργαλεία, έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό.
 
Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση και η ξεκάθαρη πολιτική να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και όχι συγκεκριμένα συμφέροντα.
 
Για αυτό και η δική μας πρόταση είναι και στις αστικές συγκοινωνίες να φτιάξουμε ΜΑΖΙ, αυτό που οραματιζόμαστε για το μέλλον μας και όχι να επιστρέψουμε στο χθες της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων, που θα πλουτίζουν σε βάρος των πολιτών και της πόλης.