Είναι ευθύνη μας να εφαρμοστεί η υφιστάμενη απόφαση των κεντρικών μας οργάνων και να πάμε γρήγορα σε συνέδριο.
Πρέπει να πάμε γρήγορα σε συνέδριο για να χαμηλώσουν οι τόνοι και να γίνει πολιτική συζήτηση.
Γιατί η πολιτική δεν οδηγεί σε αδιέξοδα αλλά σε διέξοδο και λύσεις
Για να γίνει σύνθεση των απόψεων
Για να αποσαφηνίσουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τη στρατηγική και να αποτιμήσουμε τι έγινε την προηγούμενη περίοδο
Να συζητήσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ
Όσα συζητήσαμε στο ATTICA TV