Εκτύπωση

Η Θεσσαλονίκη έξυπνη πόλη, ενισχυτής της Κυκλικής Οικονομίας.

Η Θεσσαλονίκη καθαρή πόλη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Καθαριότητα

Κυκλική Πόλη

Ανακύκλωση

Νερό

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας